Program MBA w ochronie zdrowia

0
1139

Wykorzystując kompetencję i doświadczenie Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz naszych partnerów przygotowaliśmy we współpracy z Uczelnią Łazarskiego program w cyklu Szkolenia menedżerskie dla kadr zarządzających placówkami ochrony zdrowia:


Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia
Moduł specjalistyczny w programie MBA w Ochronie Zdrowia
Kierownictwo naukowe Dr Robert Mołdach


Program szkolenia – modułu specjalistycznego w programie MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego ma na celu wyposażenie menedżerów ochrony zdrowia w konieczną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze metod i technik menedżerskich. Umiejętne ich stosowane pozwala optymalnie kształtować rozwój placówek ochrony zdrowia oraz doskonalić ich efektywność oraz jakość usług. Tworzy też fundament wiedzy szczególnie przydatny w dobie transformacji sektora, którą zainicjowała ustawa o działalności medycznej. Osoby, które ukończą program, będą dobrze przygotowane, by rozwijać przedsiębiorstwo medyczne prowadzone w formie spółki kapitałowej.

Szkolenie prowadzić będą nasi członkowie i partnerzy, eksperci współtworzący nowoczesne przedsiębiorstwa medyczne, ich otoczenie rynkowe, kreatorzy przemian rynku ochrony zdrowia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Są to:

 • Piotr Błaszczyński
 • Mec. Maciej Gawroński
 • Edyta Grabowska-Woźniak
 • Jacek Graliński
 • Dr Marzena Mazur
 • Wojciech Mizerka
 • Dr Robert Mołdach
 • Elżbieta Ptak
 • Michał Rybak
 • Agnieszka Szpara
 • Jakub Tatak
 • Roman Walasiński
 • Marek Wesołowski
 • Mec. Aleksandra Widziewicz

Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności: 

Wiedza: w zakresie ładu informacyjnego, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej a także jakości. Uwzględnia przy tym wszechobecne we współczesnym świecie kwestie prawa. Przekazuje menedżerom zdrowia wiedzę, jak kształtować wewnętrzne i zewnętrze relacje prawne oraz dbać o bezpieczeństwo i szeroko rozumiany compliance .

Umiejętności twarde: zarządzanie wartością, zarządzanie wynikiem, określanie ram organizacji.

Umiejętności miękkie: rozwiązywanie sporów, doskonalenie kultury organizacyjnej, umiejętność wystąpień publicznych w momentach kryzysowych.

Organizacja szkolenia:

Wymiar godzinowy szkolenia 86 godzin., w tym 10 godzin frazeologii języka angielskiego z zakresu szkolenia;
Terminy sesji szkoleniowych: 22-23.10.2011; 05-06.11.2012; 19-20.11.2011; 03-04.12.2011; 17-18.12.2011
Miejsce szkolenia: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa;

Opłaty:

cena szkolenia 3 500 zł. za osobę;
dla absolwentów Uczelni Łazarskiego 20% rabatu;

Więcej informacji o szkoleniu na stronie internetowej:
http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/szkolenie-metody-i-techniki-menedzerskie-w-jednostakach-ochrony-zdrowia/