Program pilotażowy: elektroniczne stetoskopy w POZ

0
148

17 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej. 

Celem tego programu jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów, do wstępnej diagnostyki układu oddechowego i potencjalnych problemów zdrowotnych pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego. 

Świadczenia w ramach programu będą udzielane pacjentom po ukończeniu 18. roku życia i po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego. 

Okres realizacji programu pilotażowego obejmie etap organizacji, trwający do dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, etap realizacji programu, który potrwa 6 miesięcy, oraz etap ewaluacji programu, który potrwa 3 miesiące. 

Podczas etapu organizacji programu wybrani zostaną jego realizatorzy, nastąpi to w wyniku otwartego naboru przeprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Czytaj także: Lux Med zaszczepi olimpijczyków>>>

Elektroniczne stetoskopy kupi i przekaże realizatorom programu Ministerstwo Zdrowia, które również przeprowadzi akcję promocyjną na temat ich wykorzystania. Resort zdrowia wdroży również platformę DOM, czyli cyfrową platformę administrowania umożliwiającą przekazywanie przez realizatorów programu danych niezbędnych do jego ewaluacji. 

Elektroniczny stetoskop to narzędzie umożliwiające ocenę pracy serca i płuc przez przekształcenie odbieranego dźwięku akustycznego na sygnały elektroniczne, wzmacniane, przetwarzane, digitalizowane i następnie zapisywane na nośniku cyfrowym umożliwiającym wizualizację, analizę i transmisję sygnału. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 16 kwietnia 2021 roku (poz. 712).