Program ProZdro Fundacji Medicover wyróżniony w plebiscycie Know Health 2014

0
939


Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” zdobył trzecie miejsce w prestiżowym Plebiscycie Know Health, w kategorii Najlepsze działania CSR przedsiębiorstw w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia. Program realizuje Fundacja Medicover.

Misją konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w obszarze programów oraz kampanii zdrowotnych w obszarze ochrony i promocji zdrowia ogółu społeczeństwa.

 – Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia. Cukrzyca typu 2 nie jest już chorobą tylko ludzi starszych, jak do niedawna się o niej mówiło. W ostatnich latach wiek zachorowalności znacznie się obniżył i staje się ona coraz powszechniejsza wśród młodzieży – mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover i pomysłodawca Programu „PoZdro!” – Niezmiernie istotne jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na grożące młodym ludziom poważne konsekwencje nieprawidłowego stylu życia – m.in. wystąpienie cukrzycy, czy chorób sercowo -naczyniowych. Dzięki naszemu Programowi przynajmniej tysiąc dzieci wyjdzie z grupy ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 i inne choroby cywilizacyjne.

Obecnie trwają badania przesiewowe pierwszej edycji Programu „Pozdro!” w Warszawie, a także drugiej edycji w Gdyni, w której biorą udział pierwszoklasiści ze wszystkich gdyńskich gimnazjów. W 2015 roku Program „Pozdro!” obejmie jeszcze dwa miasta w Polsce.

Była to czwarta edycja Plebiscytu Know Health. W skład kapituły konkursu weszły takie znakomitości, jak między innymi Maciej Sokołowski, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, laureat Złotego Lidera Ochrony Zdrowia 2012, Maciej Piróg, lekarz pediatra, specjalista zdrowia publicznego i współautor projektu Samorządowej Opieki Zdrowotnej w Polsce, czy Prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, lekarz, Profesor nauk medycznych, WHO Senior Research Fellow – Department of Social Medicine and Clinical Epidemiology, St. Thomas’s Hospital Medical School, London, U.K.

Organizatorem Plebiscytu Know Health jest Data Techno Park, instytucja otoczenia biznesu realizująca szereg projektów w sferze innowacji i technologii.

Celem Programu „PoZdro!” jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2, do której przyczynia się między innymi niezdrowy styl życia) i innych chorób cywilizacyjnych, np. nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu oraz podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. oceny ostrości widzenia, oceny postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, co poprzedza informacja szkoleń w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną. Przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla rodzin objętych tą opieką.

„PoZdro!” jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Organizatorzy chcą przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania.

Fundacja Medicover realizuje program „PoZdro!” z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli i właścicieli firmy Medicover – Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów o nazwie J&C af Jochnick Foundation. Program powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej.

Fundacja Medicover została powołana przez Grupę Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości, dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa. Poza organizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro Fundacja wspiera także Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku, ośrodek „Ufność” w Częstochowie oraz Fundację Kasisi w Zambii.  Fundacja prowadzi też Wolontariat Pracowniczy i wydaje dwumiesięcznik pod nazwą MedMagazyn.

Firma Medicover została założona w 1994 roku i dziś obecna jest w dwunastu krajach. Z usług medycznych Medicover korzystają zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. W tej chwili firma opiekuje się ponad 400 tysiącami klientów w Polsce i zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną – od profilaktyki, opieki podstawowej aż po leczenie szpitalne.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie: www.po-zdro.pl.