Program

0
1122

Program konferencji
„Optymalne regulacje podatkowe w ochronie zdrowia”

Organizator: Konfederacja Pracodawców Polskich we współpracy z
Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia – Medycyna Prywatna
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych
Związek Powiatów Polskich
Menedżer Zdrowia
Partner merytoryczny: PricewaterhouseCoopers

Patronat naukowy: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego

 

06 maja 2009, środa
11:00 – 11:30 recepcja gości

Otwarcie Konferencji
11:30 – 11:40 Daria Nałęcz, JM Rektor WSHP im. R. Łazarskiego, Otwarcie Konferencji
11:40 – 11:50 Andrzej Malinowski, prezydent KPP, System podatkowy i system ochrony zdrowia – razem czy osobno?

Sesja A: prowadzący Małgorzata Kowalska, prezes OSPPSZ
11:50 – 12:20 Wiceminister Zdrowia Adam Fronczak, Rozwiązania w zakresie podatku VAT w usługach zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej
12:20 – 12:35 Jarosław Neneman, WSHP im. R. Łazarskiego, Podatek VAT – jak stosować nie deformując systemu
12:35 – 12:50 Marek Wójcik, Związek Powiatów Polskich, Uporządkowanie systemu podatkowego jako warunek konieczny sukcesu przekształceń własnościowych szpitali w spółki prawa handlowego
12:50 – 13:05 Agnieszka Szpara, Prezes Medicover Sp. z o.o., VAT studium przypadku – Szpital Medicover
13:05 – 13:20 Andrzej Sokołowski, Prezes OSSN, Jak zniwelować destrukcyjny wpływ zwolnienia z VAT na rozwój sektora usług zdrowotnych
13:20 – 13:50 Przerwa kawowa

Sesja B: prowadzący Andrzej Mądrala, Wiceprezydent KPP, Wiceprezes OSSN

13:50 – 14:20 Prof. Ewelina Nojszewska, WSHP im. R. Łazarskiego, Dlaczego zakład pracy inwestuje w zdrowie pracownika – skutki finansowe dla pracodawcy i dla systemu opieki zdrowotnej
14:20 – 14:35 Maria Ochman, przewodnicząca Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, NSZZ Solidarność, System podatkowy przyjazny pracownikom ze szczególnym uwzględnieniem opieki zdrowotnej
14:35 – 14:50 Krzysztof Tuczapski, Wiceprezes OSNSS, Równość podmiotów w podatkach i nie tylko
14:50 – 15:05 Mariusz Ignatowicz, Partner PricewaterhouseCoopers, Niejednoznaczność podatku PIT w obszarze usług zdrowotnych
15:05 – 15:20 Małgorzata Kowalska, Prezes OZPPSZ – Medycyna Prywatna, Propozycja nowelizacji ustawy o PIT
15:20 – 15:35 posłanka Beata Małecka-Libera, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, Aspekty podatkowe reformy systemu opieki zdrowotnej
15:35 – 15:50 Andrzej Mądrala, Wiceprezydent KPP, Wiceprezes OSSN, Robert Mołdach, Ekspert KPP ds. Zdrowia, Dyrektor Zarządzający OZPPSZ – Medycyna Prywatna, Podsumowanie konferencji
15:50 – Lunch

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułAdministracja
Następny artykułZarządzanie operacyjne