Projekt rozporządzenia: nowe postępowania w ramach AOS

0
967

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza między innymi dwa nowe przedmioty postępowania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej: świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych oraz świadczenia w zakresie pediatrii.

Poza tym w rehabilitacji leczniczej premiowani będą świadczeniodawcy realizujący rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku lub oddziale dziennym, specjalizujących się w rehabilitacji dzieci.

Określono też kryteria dla nowego przedmiotu postępowania: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego.

Czytaj także: Weszło w życie rozporządzenie o pilotażu w opiece onkologicznej>>>

Natomiast w zakresie ratownictwa medycznego przepisy dostosowano do zmian wynikających z ustawy z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115).

Projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.) został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 25 lutego 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 4 marca 2019.