Projekt rozporządzenia w sprawie bazy urządzeń radiologicznych

0
307

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie krajowej bazy urządzeń radiologicznych, która zawiera informacje o urządzeniach radiologicznych znajdujących się w jednostkach ochrony zdrowia.

Baza dotyczy urządzeń radiologicznych stosowanych w  rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, w medycynie nuklearnej oraz radioterapii.

Rozporządzenie to zastąpi rozporządzenie ministra zdrowia z 27 marca 2008 roku w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych (Dz. U. 366). Uzupełniono w nim informacje dotyczące  poszczególnych kategorii urządzeń o dane istotne dla ich identyfikacji, takie jak numer seryjny, dane dotyczące testów specjalistycznych oraz ich wyników a także numer i datę decyzji administracyjnej w sprawie wydania, zmiany albo cofnięcia zezwolenia na uruchomienia urządzenia.

Czytaj także: Tomma Diagnostyka Obrazowa: nowa pracownia w Częstochowie>>>

Uwzględnienie numeru seryjnego urządzenia radiologicznego oraz decyzji administracyjnej pozwoli na ustalenie daty rozpoczęcia udzielania na danym urządzeniu świadczeń zdrowotnych, bez względu na to czy dany aparat jest albo był stosowany do wykonywania świadczeń zdrowotnych w jednej czy w kilku jednostkach ochrony zdrowia.

Celem rozporządzenie ma być pełna informacja o urządzeniach radiologicznych umożliwiająca dokonywanie analiz i zwiększenie skuteczności kontroli podmiotów leczniczych wykorzystujących promieniowanie jonizujące.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 grudnia 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>