Projekt rozporządzenia w sprawie rezerw szczepionek

0
324

Projekt rozporządzenia przekazany do konsultacji rozszerza zakres szczepionek stanowiących rezerwę na wypadek stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o szczepionkę przeciw Ccovid-19,  co, jak wynika z OSR,  jest podyktowane obecną sytuacją epidemiczną.

Projekt wskazuje również konkretnie dystrybutora centralnego szczepionek przeciw Covid-19, którym jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Dystrybutor odpowiada za cały proces dystrybucji szczepionek, może zlecić ich przechowywanie lub transport w ramach Narodowego Programu Szczepień podmiotowi prowadzącemu hurtownię farmaceutyczną. ARM odpowiedzialna jest za proces dystrybucji szczepionek, koordynuje ten proces i ustala jego zasady.

Ze względu na stan epidemii, w ocenie projektodawcy takie rozwiązanie jest konieczne dla zapewnienia efektywności procesu dystrybuowania szczepionek na terytorium RP i usunięcia w tym zakresie wszelkich ewentualnych niejasności interpretacyjnych – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej w Porozumieniu na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach>>>

Rozporządzenie określa również dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, pozwalające na bardziej efektywną dystrybucję szczepionek przeciwko Covid-19, w przypadku gdyby centralny dystrybutor skorzystał z tych podmiotów w procesie dostarczania szczepionek do podmiotów szczepiących.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 19 lutego 2021.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu trzech dni.