Projekt rozporządzenia w sprawie sieci kardiologicznej

0
224

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki kardiologicznej. W ramach pilotażu testowany i oceniany będzie model opieki oparty na sieci ośrodków kardiologicznych.

Pilotaż będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego przez 18 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania, przez podmioty lecznicze uczestniczące w pilotażu, aneksu do umowy z NFZ.

Wybór tego województwa uzasadniany jest tym, że działa tutaj Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, którego zadaniem na wstępnym etapie pilotażu będzie zaproponowanie i przetestowanie rozwiązań, które będą podstawą do wprowadzenia zasad współpracy pomiędzy ośrodkami na różnych poziomach referencyjnych.

Czytaj także: Medyczne zawody wspierające receptą na niedobory kadrowe>>>

W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II, których zadaniem będzie zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej pacjentom, u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.

Efektem pilotażu ma być lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych, które obecnie nie udzielają świadczeń w pełnym zakresie możliwości – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, dołączonej do projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 lutego 2021 roku.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni.