Projekt rozporządzenia w sprawie skierowań elektronicznych

0
739

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej zawiera wykaz świadczeń, dla których będą wystawiane takie skierowania.

Będą to skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, na leczenie szpitalne, oraz na wybrane następujące badania diagnostyczne – badania medycyny nuklearnej, badania tomografii komputerowej, badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego, badania echokardiograficzne płodu oraz badania pozytonowej tomografii emisyjnej.

Dotyczy to badań finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 roku.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 lutego 2019. Uwagi do projektu  można przekazywać w ciągu 10 dni od jego otrzymania.