Projekt ustawy o świadczeniach ze środków publicznych

0
1585

Komisja Zdrowia przystąpiła do prac nad „ustawą koszykową”

Sejmowa Komiska Zdrowia przystąpiła do prac nad projektem ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze srodków publicznych. Projekt określa kryteria włączenia do koszyka świadczeń gwarantowanych określonych usług medycznych, technologii i leków. Powołuje w tym celu Agencję Oceny Technologii Meydcznej nadając jej szerokie uprawnienia.

Zachęcamy do zapoznania się projektem, szczególnie w obszarze kryteriów oceny i zasad funkcjonowania Agencji, w tym jej statutu. Choć lektura tego rozległego dokumentu wymaga pewnego skupienia i cierpliwości, warto poznać dokładnie projektowane rozwiązania. Ich ocena nie zawsze jest jednoznaczna.

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych

Projekt zmian

/Ben/