Projekt ustawy: zamiast Komisji Trójstronnej będzie Rada Dialogu Społecznego

0
352


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która zstąpi Komisję Trójstronną, został przekazany do konsultacji społecznych. Dokument przygotowali i uzgodnili przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz resort pracy. 

Zgodnie z założeniami projektu członkowie Rady Dialogu Społecznego będą powoływani przez Prezydenta RP. Projekt zakłada też rotacyjność przewodniczącego oraz zawiera szczegółowy opis opiniowania aktów prawnych. Określono także zasady głosowania w ramach stron rady i nad wspólnymi opiniami.

Rada ma być niezależna od rządu. Jej członków wskazywać będą uczestniczące w jej pracach organizacje związkowe, pracodawców oraz Premier RP. Przewodnictwo w radzie obejmować będzie rotacyjnie każda ze stron. Kadencja przewodniczącego ma trwać rok, również w wojewódzkich radach, które powstaną w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

Nad dokumentem pracowali wspólnie eksperci związków z NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych; Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.