Projekt zakresu świadczeń wykonywanych przez ratownika medycznego

0
315

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, których może udzielać ratownik medyczny.

Przepisy dotyczą świadczeń wykonywanych przez ratownika medycznego w podmiotach leczniczych, a także w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, w ramach ratownictwa wodnego,  w ramach ratownictwa górniczego, w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa,  na lotniskach, w ramach podmiotu leczniczego wykonującego zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej, w ramach wykonywania transportu sanitarnego oraz  w izbach wytrzeźwień.

Zakres świadczeń zdrowotnych przewidzianych do wykonywania przez ratownika medycznego samodzielnie i na zlecenie lekarza został określony w załącznikach do rozporządzenia.

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11 ust. 11 ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dotychczas świadczenia zdrowotne przewidziane do wykonywania przez ratownika  medycznego były określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 20 kwietnia 2016 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587 oraz z 2017 r. poz. 1364). Rozporządzenie to utraci moc 31 grudnia 2019 roku.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, których może udzielać ratownik medyczny został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 grudnia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 12 grudnia 2019.