Projekt „Zarządzanie Innowacją” pomoże firmom

0
842


Posiadanie przez firmy własnej strategii innowacyjności będzie jednym z wymogów ubiegania się o wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014-2020. W ramach usługi Innosys, oferowanej przez Pracodawców RP, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia fachowców, którzy pomogą firmie taką strategię opracować.

Usługa Innosys to jeden z elementów projektu „Zarządzanie Innowacją” realizowanego przez Pracodawców RP przy wsparciu funduszy unijnych. Każdemu przedsiębiorstwu, które zdecyduje się na udział w projekcie w ramach usługi Innosys przydzielony zostanie doradca. Dokona on „przeglądu” firmy i sprawdzi jej potencjał do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Kolejnym etapem współpracy będzie sesja kreatywna. W jej trakcie pracownicy firmy pod okiem doradcy jako moderatora zaproponują innowacyjne rozwiązania, które można byłoby wdrożyć w przedsiębiorstwie.  Zadaniem doradcy będzie przelanie ich pomysłów na papier w formie funkcjonalnej strategii innowacji.

Projekt „Zarządzanie innowacją” przewiduje, że w ramach usługi Innosys przydzielone firmie doradca będzie pracować z nią przez 65 godzin (w tym przez 15 godzin za pomocą narzędzi zdalnych). Przewidziane jest także 6-godzinne szkolenie stacjonarne i 10-godzinne szkolenie e-learningowe podsumowujące cykl pracy danej firmy z doradcą. Temat szkolenia stacjonarnego: „Moja firma na drodze do innowacji”.

Projekt „Zarządzanie Innowacją” oferuje kompleksową pomoc we wprowadzaniu innowacji i usprawnień do mikro-, małych i średnich firm. Mogą w nim uczestniczyć firmy z całej Polski. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.zarzadzanieinnowacja.pl