Promedica24: fundusz PineBridge zwiększa udziały w spółce

0
1000


PineBridge Investments kupił 25 procent udziałów w Promedica24, zwiększając tym samym swoje udziały w spółce do 75 procent. Fundusz od grudnia 2010 roku posiadał 50 udziałów w Promedica24.

Promedica24 działa od 2004 roku. Jest największym dostawcą usług w zakresie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz opieki nad starszymi osobami w Polsce i Niemczech. Spółka ma siedzibę w Polsce i zatrudnia około 4.000 pracowników (według stanu na dzień 30 września 2012 roku). W całym kraju firma posiada ponad 20 oddziałów. Oferuje swoje usługi klientom na rynkach Europy Zachodniej (m.in. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Belgii, Holandii oraz Portugalii). Rozpoczyna również projekty dla klientów ze Skandynawii, Holandii i Krajów Arabskich. Planuje ekspansję na kolejne rynki.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni, mogąc ogłosić zwiększenie naszego udziału w Promedica24. – mówi Artur Haze, Dyrektor PineBridge Investments (Central Europe). – Spółka rozwija się niezwykle szybko i cały czas wzmacnia swoją pozycję rynkową w Polsce, Rumunii i Niemczech. Widzimy dalsze możliwości rozwoju i długoterminowego zwiększania jej wartości.

Rafał Rzeźniczak, CEO Promedica24, dodaje: Jestem przekonany, że jeszcze bliższa współpraca z funduszem PineBridge korzystnie wpłynie na rozwój spółki i budowę jej wartości. Planując dalszą ekspansję i konsolidowanie branży wokół Promedica24, ważne będzie czerpanie z wiedzy i doświadczenia w tym obszarze od naszego głównego udziałowca.

Kapitał potrzebny do przeprowadzenia inwestycji zapewnił PineBridge New Europe Partners II, L.P., fundusz private equity zarządzający portfelem aktywów o wartości 522 mln EUR, inwestujący w Europie Środkowej i Wschodniej.

PineBridge jest niezależnym funduszem inwestycyjnym posiadającym ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie w działalności na rynkach rozwiniętych i rozwijających się. Łączna wartość aktywów, którymi zarządza fundusz w imieniu klientów instytucjonalnych i prywatnych na całym świecie, przekracza 68 mld USD (stan na dzień 30 czerwca 2012 roku). Paleta oferowanych strategii inwestycyjnych obejmuje inwestycje w aktywa, akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie, fundusze typu private equity oraz fundusze hedgingowe.