Promedica24 i EMC uczestnikami kampanii Zrozumieć Starość

0
570

Promedica24 jest współorganizatorem, a Grupa EMC Szpitale partnerem kampanii społecznej “Zrozumieć Starość”. Kampania, której hasło brzmi: „Twoje zrozumienie wiele znaczy”, ma na celu podniesienie wrażliwości społecznej, zrozumienia i szacunku dla osób starszych oraz edukację na temat starości, schorzeń i ograniczeń związanych z wiekiem a także możliwości ich leczenia.

Organizatorem kampanii jest Fundacja Zaczyn. Za koncepcję i scenariusz spotu video, a także projekt strony internetowej kampanii odpowiada Agencja Walk. Kampanię wspierają także partnerzy: Teb Edukacja, Kinoteka oraz Walk. Biuro prasowe kampanii prowadzi Procontent Communication. Patronat nad konferencją inicjującą kampanię objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz redakcja pisma „Polityka Senioralna”.

Kampania rozpoczęła się 22 lutego 2018 roku. Tego dnia uruchomiony został serwis edukacyjny ZrozumiecStarosc.pl, który zawiera również porady przeznaczone dla opiekunów osób częściowo lub całkowicie zależnych. Poza tym w całym kraju będzie dystrybuowany poradnik przeznaczony dla osób opiekujących się sędziwymi krewnymi. W ramach wydarzeń z udziałem osób publicznych organizatorzy kampanii będą uświadamiać, jak odczuwa się starość w wymiarze fizycznym. W marcu i kwietnia emitowane będą również spoty przybliżające temat kampanii – można je będzie obejrzeć i usłyszeć w wybranych stacjach telewizyjnych i radiowych, w pojazdach komunikacji publicznej w Warszawie i innych miastach, a także w Internecie i kinach.

23,6 procenta Polaków to osoby po 60. roku życia, a w ciągu dekady w wiek senioralny wejdzie już co trzeci mieszkaniec Polski. W połowie XXI wieku 40 procent Polaków będzie seniorami. Nasz kraj stanie się wówczas jednym z trzech najstarszych społeczeństw europejskich, a Europa stanie się „najstarszym” kontynentem świata.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej kampanii www.zarozumiecstarosc.pl