Prudnickie Centrum Medyczne: już wkrótce emisja akcji

0
953


Samorząd powiatowy w Prudniku planuje w najbliższych tygodniach emisję akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne. Trwają prace związane z wyceną akcji i dopracowaniem zasad subskrypcji.

W ciągu ostatnich miesięcy były prowadzone rozmowy z potencjalnym inwestorem, zainteresowanym objęciem akcji, ale starostwo na razie nie udziela na ten temat informacji. Szczegóły powinny być znane jeszcze w tym  miesiącu.

Poszukiwanie inwestora jest związane z koniecznością pozyskania kapitału na inwestycje niezbędne w celu dostosowania placówki do wymogów, które będą obowiązywały szpitale od 2016 roku.

Procedury związane z emisją akcji będą jawne, ze względu na to, że powiat posiada dwie trzecie udziałów w spółce Prudnickie Centrum Medyczne S.A. Pozostałe akcje spółki należą od 2009 roku do Optima Medycyna S.A., która była w roku 2013 zainteresowana zakupem pozostałych udziałów (nie podjęto wówczas w tej sprawie decyzji, gdyż złożone oferty nie spełniały wymogów ogłoszenia). Obecnie Optima Medycyna jest także brana pod uwagę jako jeden z inwestorów.

Prudnickie Centrum Medyczne prowadzi działalność medyczną jako spółka od 2004 roku. Oferuje usługi w szpitalu powiatowym w Prudniku posiadającym oddziały: wewnętrzny z pododdziałem neurologicznym, ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny, pediatryczny, pododdział noworodków oraz w poradniach specjalistycznych. Centrum oferuje także usługi w zakresie ratownictwa medycznego. Prowadzi pracownie diagnostyczne: tomografii komputerowej, mammografii, USG, EKG i badań wysiłkowych, a także RTG i endoskopii. Prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku oraz Dom Opieki Spokojna Przystań, posiadający łóżka w Prudniku i w Głogówku.

Kontrakt Centrum z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2014 ma wartość 18 933 302,10 zł. Środki te są przeznaczone na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz profilaktyczne programy zdrowotne.