Prudnickie Centrum Medyczne wyemituje akcje

0
860


Samorząd powiatowy w Prudniku planuje emisję akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne. Szczegóły dotyczące ceny akcji i wielkości emisji będą znane w połowie marca 2014 roku. Obecnie starostwo prowadzi rozmowy z potencjalnym inwestorem zainteresowanym objęciem akcji.

Poszukiwanie inwestora jest związane z koniecznością pozyskania kapitału na inwestycje niezbędne w celu dostosowania placówki do wymogów, które będą obowiązywały szpitale od 2016 roku.

W roku 2013 samorząd planował sprzedaż  akcji spółki, stanowiących 65,87 procent kapitału zakładowego. Na opublikowane w maju ogłoszenie swoje oferty przesłało pięć podmiotów: PCZ S.A. Polski Holding Medyczny,  Grupa Nowy Szpital, EMC Instytut Medyczny S.A. Optima Medycyna S.A. oraz Arion Med. Sp. z o.o.  Ostatecznie jednak zarząd powiatu nie zdecydował się nawet na negocjacje, gdyż oferenci nie spełniali wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Obecnie planowana jest emisja akcji, dzięki której spółka pozyska dodatkowe środki na inwestycje. Prawdopodobnie decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu podczas marcowej sesji.

Powiat posiada dwie trzecie udziałów w spółce Prudnickie Centrum Medyczne S.A. Pozostałe akcje spółki należą od 2009 roku do Optima Medycyna S.A., która również była w roku 2013 zainteresowana zakupem pozostałych udziałów, lecz której oferta również nie spełniała wymogów. Obecnie Optima Medycyna jest także brana pod uwagę jako jeden z inwestorów.