Prudnik: powiat sprzedaje udziały w szpitalnej spółce

0
910


Samorząd powiatowy w Prudniku sprzedaje udziały w spółce Prudnickie Centrum Medyczne S.A. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie opublikowane zaproszenie do negocjacji w tej sprawie. Obecnie trwa wycena wartości spółki.

Prudnickie Centrum Medyczne jest prowadzone przez spółkę akcyjną z większościowym udziałem samorządu powiatowego. Mniejszościowym udziałowcem spółki od 2009 roku jest Optima Medycyna S.A., która objęła 32 procent udziałów w PCM. Powiat chce sprzedać prawie wszystkie swoje udziały, chce zostawić jedynie 1,08 procenta. Chęć zbycia udziałów w spółce zadeklarowała także Optima Medycyna.

Prudnickie Centrum Medyczne prowadzi działalność medyczną jako spółka od 2004 roku. Oferuje usługi w Szpitalu Powiatowym w Prudniku posiadającym oddziały: wewnętrzny z pododdziałem neurologicznym, ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny, pediatryczny, pododdział noworodków oraz w poradniach specjalistycznych. Centrum oferuje także usługi w zakresie ratownictwa medycznego. Prowadzi pracownie diagnostyczne:  tomografii komputerowej, mammografii, USG, EKG i badań wysiłkowych, a także RTG i endoskopii. Prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku oraz Dom Opieki Spokojna Przystań, posiadający łóżka w Prudniku i w Głogówku.

Kontrakt Centrum z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2013 ma wartość 20 657 899,60  zł. Środki są przeznaczone na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz profilaktyczne programy zdrowotne.