Prudnik: samorząd szuka nabywcy udziałów szpitalnej spółki

0
820


Samorząd powiatowy w Prudniku opublikował zaproszenie do negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów w spółce Prudnickie Centrum Medyczne S.A.  Powiat sprzedaje pakiet 90 522 akcji spółki, stanowiących 65,87 procent kapitału zakładowego. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 50 zł.

Przedmiotem negocjacji będzie cena zakupu udziałów, zaproponowany przez inwestora program rozwoju spółki, inwestowania i zwiększenia kapitału zakładowego.

Pozostałe akcje spółki należą od 2009 roku do Optima Medycyna S.A., która również zadeklarowała chęć zbycia udziałów w spółce.

Prudnickie Centrum Medyczne prowadzi działalność medyczną jako spółka od 2004 roku. Oferuje usługi w szpitalu powiatowym w Prudniku posiadającym oddziały: wewnętrzny z pododdziałem neurologicznym, ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny, pediatryczny, pododdział noworodków oraz w poradniach specjalistycznych. Centrum oferuje także usługi w zakresie ratownictwa medycznego. Prowadzi pracownie diagnostyczne:  tomografii komputerowej, mammografii, USG, EKG i badań wysiłkowych, a także RTG i endoskopii. Prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku oraz Dom Opieki Spokojna Przystań, posiadający łóżka w Prudniku i w Głogówku.

Kontrakt Centrum z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2013 ma wartość 20 657 899,60  zł. Środki te są przeznaczone na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz profilaktyczne programy zdrowotne.