Prywatne placówki kardiologiczne wdrożyły Okołooperacyjną Kartę Kontroli

0
816

Osiem placówek należących do Polsko Amerykańskich Klinik Serca a także placówki Carint oraz Intercard wdrożyły stosowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (OKK). Celem wprowadzenia Karty jest maksymalne zmniejszenie możliwości wystąpienia zdarzenia niepożądanego, zgonów pacjentów lub komplikacji pooperacyjnych.

Kartę wdrożyły następujące placówki PAKS: Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie, Nyskie Centrum Sercowo-Naczyniowe PAKS w Nysie, Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe PAKS  z Chrzanowa,  Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca III Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny w Dąbrowie Górniczej, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca II Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny w Bielsku-Białej, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne im. dr Wadiusza Kiesza w Starachowicach, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny w Ustroniu oraz Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej PAKS IX.

Karta została również wdrożona w placówce G.V.M. Carint sp. z o.o. w Krakowie w Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu oraz w placówkach INTERCARD sp. z o.o. – w Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Targu oraz w Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna została opracowana przez specjalistów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na podstawie formularza Surgical Safety Checklist zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia w ramach inicjatywy „Bezpieczna chirurgia ratuje życie”. 

W roku 2011 roku minister zdrowia wydał komunikat, w którym rekomendował stosowanie  Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej podczas zabiegów chirurgicznych w celu zapobiegania ewentualnym zdarzeniom niepożądanym. Stosowanie Karty poparły także organizacje: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

Karta jest obecnie wykorzystywana przez 177 placówek. Pełna lista szpitali stosujących Okołooperacyjną Kartę Kontrolni jest dostępna na stronie CMJ.