Prywatne placówki w Klastrze Innowacje w Medycynie

0
336

W Warszawie powstał Klaster Promed Innowacje w Medycynie, który ma na celu realizację samodzielnie lub w kooperacji z partnerami projektów związanych z branżą medyczną i z rozwojem innowacyjności w tym obszarze. Wśród 25 firm i instytucji, których przedstawiciele podpisali umowę, są także prywatne placówki medyczne.

Wśród członków Klastra znaleźli się: Petra Medica z Warszawy, El-Med z Legionowa, Abros z Warszawy, CertusVia z Warszawy, Ober Clinic z Waszawy, a także Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy”.

Poza tym członkami Klastra są podmioty publiczne, takie jak Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z Warszawy oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya w Warszawie a także firmy dostarczające sprzęt i usługi.

Członkowie Klastra deklarują podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój oraz funkcjonowanie podmiotów gospodarczych branży medycznej, chcą też dążyć do jak najkorzystniejszej pozycji negocjacyjnej we współpracy z dostawcami surowców i usług, a także podejmować działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności oferowanych produktów i usług.

Jednym z celów działalności Klastra jest także podnoszenie poziomu intelektualnego oraz skuteczności i sprawności zarządzania przez pracowników i kadrę firm należących do Promed, a także podtrzymywanie formalnych i nieformalnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami sfery badawczo-rozwojowej.

Więcej informacji na  www.klasterpromed.pl