Prywatne podmioty medyczne proponują współpracę w zakresie walki z epidemią

0
384

Pracodawcy RP oraz Pracodawcy Medycyny Prywatnej zwrócili się do ministra zdrowia z postulatem dotyczącym rozszerzenia uprawnień do kierowania na testy w kierunku koronawirusa na lekarzy nierealizujących świadczeń w ramach NFZ oraz w sprawie rozbudowy sieci punktów pobrań.

Świadczeniodawcy prywatni prowadzą działalność medyczną zarówno w oparciu o kontrakty z płatnikiem publicznym, czyli Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i w modelu abonamentowym, ubezpieczeniowym i gotówkowym.

W obecnym stanie prawnym pacjenci z objawami mogącymi wskazywać na zachorowanie na COVID-19, kontaktujący się ze swoim lekarzem prowadzącym poza systemem POZ, muszą być przekierowani do lekarza POZ po to, aby uzyskać skierowanie na test w kierunku wykrycia obecności koronawirusa SARS-CoV-2.

Wydłuża to czas weryfikacji podejrzenia choroby zakaźnej, a zatem zwiększa ryzyko epidemiologiczne i stanowi zbędne obciążenie dla systemu publicznego. Jedynie lekarz POZ może także orzekać o izolacji i czasie jej trwania, także w przypadku pacjentów będących pod stałą opieką lekarzy pracujących poza podstawową opieką zdrowotną.

Czytaj także: Już 211 laboratoriów na liście uprawnionych do testów>>>

W związku z tym Pracodawcy RP oraz Pracodawcy Medycyny Prywatnej zwrócili się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o rozszerzenie uprawnień do kierowania na testy genetyczne w kierunku COVID-19 finansowane ze środków publicznych oraz do nakładania izolacji oraz orzekania o czasie jej trwania na lekarzy nierealizujących świadczeń w ramach kontraktu na podstawową opiekę zdrowotną.

– Jesteśmy przekonani, że jest to możliwe przy użyciu tych samych narzędzi, z których korzysta aktualnie lekarz POZ – czytamy w piśmie przekazanym do ministra zdrowia.

Drugi postulat dotyczy rozbudowy sieci punktów pobrań materiału biologicznego do testów w kierunku wykrycia obecności koronawirusa SARS-CoV-2 w taki sposób, żeby nie obciążać infrastruktury świadczeniodawców sprawujących opiekę zdrowotną oraz zoptymalizować dostępność pacjentów do tych punktów, proponowany jest model Drive-Thru.

Autorzy pisma poprosili także o możliwość spotkania z ministrem zdrowia w celu omówienia planowanych inicjatyw legislacyjnych oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

– Sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, jest wyjątkowa i na całym świecie wzbudza w społeczeństwach obawy, lęki i frustracje. Dlatego tak ważna jest solidarność wszystkich uczestników systemu. Liczymy na przychylność Pana Ministra – czytamy w piśmie, pod którym podpisali się – Andrzej Mądra, wiceprezydent Pracodawców RP oraz Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.