Prywatne podmioty przygotowane na koronawirusa

0
1524

W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, prywatne placówki opracowały procedury postępowania z pacjentami. Placówki informują także na swoich stronach internetowych, jakie są objawy zakażenia koronawirusem i jak należy postępować, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Grupa Lux Med oraz Medicover uruchomiły specjalne infolinie dla pacjentów zainteresowanych informacjami o koronawirusie oraz utworzyły podstrony z informacjami dla pacjentów oraz dla pracodawców.

Infolinia Lux Med przeznaczona jest dla wszystkich osób, niezależnie od tego, czy korzystają z abonamentu firmy.

Czytaj na ten temat: Lux Med: infolinia na temat koronawirusa dostępna 7 dni w tygodniu>>>

Na stronach internetowych, w zakładkach dla pacjentów znajdują się wskazówki, które dotyczą między innymi stosowanie standardowych środków ochrony, rutynowo wykorzystywanych w sezonie infekcyjnym, takich jak częste mycie rąk oraz ich dezynfekcja.

Wynika z nich, że nie zalecane jest używanie masek na twarz przez osoby zdrowe. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego, jednak nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości) – czytamy na stronie Lux Medu.

Placówki ograniczają także maksymalnie kontakt pacjentów z przychodniami. Konsultacje dla pacjentów, którzy mają objawy sugerujące możliwość zakażenia koronawirusem, odbywają się telefonicznie lub za pomocą chatu.

Grupa Lux Med w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zgodnie z zaleceniami Inspektora Sanitarnego, związanych z ryzykiem zarażenia koronawirusem wprowadziła zdalne konsultacje ze specjalistami kilkunastu specjalności.

Czytaj na ten temat: Lux Med: zdalne porady lekarzy specjalistów>>>

Poza tym pacjenci mogą drogą telefoniczną lub mailową zamawiać recepty na stale przyjmowane leki.

Informacje przeznaczone dla pracodawców dotyczą postępowania z pracownikami, którzy wykazują objawy chorobowe. Jeżeli pracownik w ciągu ostatnich 14 dni przebywał w raju dotkniętym epidemią lub miał kontakt z osobą zakażoną, i obserwuje u siebie takich objawy jak gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem,  powinien się skontaktować ze stacją Sanepidu lub zgłosić się do szpitala zakaźnego.

Pracownik taki może skontaktować się także lekarzem telefoniczne, w przypadku Grupy Lux Med – z lekarzem Telemedycyny, w przypadku Medicovera – z lekarzem Telefonicznej Porady Medycznej, a także przez strony internetowe tych firm, które umożliwiają komunikację z lekarzem on line.

Czytaj także: Weszła w życie specustawa o koronawirusie>>>

Na podstronie Medicovera dotyczącej koronawirusa znajdują się także aktualne informacje o sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie, informacje Głównego Inspektora Sanitarnego, a także na przykład instrukcje zakładania maski ochronnej czy techniki dezynfekcji rąk. Strona ta zawiera także wykaz szpitalnych oddziałów zakaźnych w całej Polsce oraz jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Lux Med i Medicover opracowały także wytyczne dotyczące postępowania z pacjentami, skierowane do pracowników rejestracji, pielęgniarek, lekarzy oraz pozostałego personelu placówek medycznych. Są one oparte na schematach postępowania przeznaczonych dla podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, wydanych przez Główny Inspektora Sanitarny.

Schematy wprowadzają trzy kryteria, które dotyczą w pierwszym przypadku postępowania z osobą bez objawów chorobowych, która miała bliski kontakt z osobą zarażoną, przebywała w placówce, gdzie leczono takie osoby lub podróżowała do miejsc, gdzie utrzymuje się transmisja wirusa, w drugim – z osobą, która wykazuje objawy chorobowe i spełnia powyższe kryteria a w trzecim – z osobą, która ma ostrą infekcję dróg oddechowych i także spełnia pozostałe kryteria. W każdym z tych przypadków postępowanie z pacjentem jest inne – od zalecenia samoobserwacji poprzez leczenie w warunkach domowych do leczenia na szpitalnym oddziale zakaźnym.

Wytyczne dotyczą także pracowników placówek medycznych i ich ochrony (ubranie, maseczki, rękawiczki, okulary itd.) oraz transportu sanitarnego osób zarażonych.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Epidemia rozpoczęła się pod koniec 2019 roku w chińskiej prowincji Wuhan.

4 marca 2020 stwierdzono pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w Polsce.

W podwyższonej gotowości pozostają wyznaczone szpitale, które są przygotowane na przyjęcie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jednym z takich szpitali jest szpital Gajda-Med z Pułtuska.

Informacje na temat epidemii, aktualizowane na bieżąco, znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.