Prywatne szpitale wśród placówek wybranych do projektu CMJ

0
1034

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zakończyło pierwszą edycję naboru placówek do projektu pod nazwą „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”. Wśród 44 placówek są także prywatne.

Prywatne szpitale, które znalazły się w gronie wybranych do realizacji projektu to: Centrum Medyczne HCP z Poznania, Szpital Medicor z Nowego Sącza, Nerfolux z Siemianowic Śląskich oraz Med. Holding S.A. Szpital Specjalistyczny im. Michałowskiego w Katowicach.

Pozostałe placówki to szpitale publiczne, wśród nich między innymi Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Krakowie oraz Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki z Łodzi.

Nabór dotyczył projektu akredytacji szpitali. W pierwszej edycji rekrutacji do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowane zostały 44 szpitale spośród 67 zgłoszonych.

Lista szpitali zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna jest na stronie www.cmj.org.pl