Prywatyzacja spółki COIG S.A.: wyłączność dla Wasko

0
1047

Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o udzieleniu wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji spółki COIG S.A. z siedzibą w Katowicach spółce Wasko S.A. z Gliwic. Wyłączność została udzielona do 5 marca 2012 roku.

Na zaproszenie do negocjacji w sprawie prywatyzacji COIG odpowiedziało czterech oferentów: Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie., Spółka Pracowników COIG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz „Węglokoks” S.A. z siedzibą w Katowicach.

Wasko S.A. jest polską firmą teleinformatyczną. Od 23 lat dostarcza rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej. Zajmuje się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. jest świadczenie usług outsourcingowych w zakresie rozwiązań informatycznych, tworzenie programów komputerowych, ich sprzedaż i serwisowanie. Największym odbiorcą sektorowym wyrobów spółki jest przemysł wydobywczy węgla kamiennego. Spółka dostarcza także swoje produkty dla administracji publicznej oraz ochrony zdrowia. Są to: Komputerowy System Obsługi Przychodni (KSOP), oraz pakiet programów „InfoMedica” autorstwa firmy ABG S.A. obejmujący swym działaniem część medyczną i administracyjną. Klientami firmy jest kilkadziesiąt szpitali i mniejszych placówek medycznych. Obsługa placówek służby zdrowia oparta jest o oprogramowanie własne.