Prywatyzacja szpitala w Olkuszu bez uchybień

0
284

Krakowska prokuratura nie dopatrzyła się uchybień w prywatyzacji szpitala w Olkuszu i 3 kwietnia 2015 roku umorzyła postępowanie w tej sprawie. Prowadzone od marca 2012 roku. postępowanie prokuratorskie dotyczyło rzekomo niedostatecznego zabezpieczenia interesów powiatu przy przekształceniu i prywatyzacji szpitala przez ówczesny zarząd powiatu olkuskiego.

Samorządowcom zarzucano między innymi określenie na zbyt niskim poziomie stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości wykorzystywane przez szpital, działanie na szkodę powiatu w trakcie postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który poprowadzi przekształcony szpital czy niedostateczny nadzór nad spółką Nowy Szpital w Olkuszu. Wobec postawionych zarzutów prokuratura  nie znalazła dowodów na niedopełnienie obowiązków lub nie dopatrzyła się w nich znamion czynu zabronionego.

Umorzenie śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie zbiegło się w czasie z oddaleniem – 17 marca 2015 roku  – przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie, który żądał stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez Radę Powiatu w Olkuszu, w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego ZOZ w Olkuszu. W ocenie Sądu nie doszło do naruszenia przepisów, a powiat podejmując uchwałę działał prawidłowo i legalnie.

Czytaj na ten temat: WSA: prowadzenie szpitala nie należy do zadań powiatu >>>

– Czekamy na uprawomocnienie się obu rozstrzygnięć. Mam nadzieję, że ostatecznie rozwieją one wszystkie wątpliwości związane z przekształceniem szpitala w Olkuszu i zachęcą innych do podobnych zmian. Mieszkańcy Olkusza mają zapewnioną opiekę medyczną w ramach kontraktu z NFZ, szpital wychodzi na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i pacjentów, modernizuje się i rozszerza zakres udzielanych świadczeń – mówi  Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital.