Przedłużono zwolnienie szpitali z wymagań odnośnie personelu 

0
90

8 kwietnia 2021 roku weszły w życie rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące leczenia szpitalnego oraz zawierania umów na świadczenia zdrowotne. Przepisy te znoszą obowiązek spełniania wymogów dotyczących zatrudnionego personelu. 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mówi o tym, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii szpitale są zwolnione z obowiązku spełniania szczegółowych kryteriów wyboru ofert, dotyczących personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, do 30 września 2021 roku. 

Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego również mówi o tym, że szpitale są zwolnione z obowiązku spełniania wymagań odnoszących się do personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego do 30 września 2021 roku. 

Wcześniejsze wersje tych rozporządzeń mówiły o terminie 30 marca 2021 roku. 

Czytaj także: Jesteśmy zmuszeni leczyć nie tylko ciała, ale i dusze>>>

Oba rozporządzenia określają, że niespełnianie wymagań jest możliwe pod warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości leczenia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 kwietnia 2021 roku (poz. 637). 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 kwietnia 2021 (poz. 638). 

Oba rozporządzenia weszły w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia z mocą obowiązującą od 31 marca 2021.