Przepisy dotyczące centralizacji NFZ

0
135

24 października 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, które wprowadza zmiany związane z centralizacją Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zawarte w przepisach rozporządzenia określenie „oddział wojewódzki Funduszu” zostaje zastąpione przez wyraz „Fundusz”.

Zmiany te zostały wprowadzone w kilkunastu miejscach rozporządzenia, na przykład w paragrafie, który mówi o miesięcznym rozliczeniu podmiotu medycznego. Rozliczenie to zawiera informację o umowie zawieranej przez Fundusz (wcześniej było – przez oddział wojewódzki Funduszu) czy w przepisie, który mówi o sprawozdaniu sporządzanym przez podmioty medyczne.

Czytaj także: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Dotychczas w sprawozdaniu podawano liczbę i wartość świadczeń zbiorczo dla Funduszu oraz oddzielnie dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu. Teraz pozostał tylko obowiązek podania takich danych zbiorczo dla Funduszu.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 23 października 2020 roku (poz. 1869).