Przewidywany wzrost segmentu ubezpieczeń

0
888

Jak wynika z raportu opracowanego przez Enel-Med na podstawie danych firmy PMR, segment prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce wzrósł w 2010 roku o około 24 procent do poziomu 930 mln zł. W latach 2011-2013 segment będzie się rozwijał w tempie CAGR 26 procent i w 2013 r. osiągnie około 1,9 mld zł. Wartość rynku podwoi się w 2013 r. w porównaniu do 2010 r.

Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce jest wciąż bardzo niedojrzały w porównaniu do rynków w krajach zachodnich i ostatni rok nie przyniósł zbyt wielu zmian w tej kwestii. Wciąż nie funkcjonują akty prawne, które dałyby bazę do rozwoju obecnego systemu. Według raportu polisy zdrowotne posiada około 400-500 tysięcy osób, z czego większość to polisy na świadczenia ambulatoryjne, nie obejmujące leczenia szpitalnego.

Relacje firm ubezpieczeniowych i prywatnych firm medycznych wkraczają obecnie w nową fazę – współpracy agencyjnej. Przykładowo, w 2010 r. Enel-Med podpisał umowy o współpracy z czterema firmami ubezpieczeniowymi (Signal Iduna, Inter Polska, Generali i Allianz). Od kwietnia 2011 r. placówki Polmedu sprzedają grupowe ubezpieczenia zdrowotne Vision (Inter Polska).

Rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce jest silnie uwarunkowany poprzez regulacje prawne. Pierwszym krokiem w kierunku bardziej dynamicznego rozwoju rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jest więc prawne zdefiniowanie, czym jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne i jaki jest jego zakres. Obecnie taka definicja nie istnieje, a ubezpieczenia zdrowotne oferowane są w ramach ubezpieczeń majątkowych lub na życie.

Tempo wzrostu będzie więc znacznie szybsze niż w przypadku abonamentów medycznych. Należy jednak pamiętać, że segment prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jest niewielki i mało nasycony, dlatego też łatwiej niż w przypadku abonamentów jest mu generować wysokie wzrosty.