Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Eskulap w szeregach Pracodawców Medycyny Prywatnej

0
1025

Lekarze Rodzinni „Eskulap” Sp. z o.o. z siedzibą w Łosicach (województwo  mazowieckie) została członkiem związku Pracodawców Medycyny Prywatnej. Spółka powstała w 2004 roku. Jej udziałowcami są lekarze: Ewa Kaczyńska, Zdzisława Mrozowska i Piotr Borkowski.

W ramach NZOZ-u świadczone są  usługi medyczne na terenie powiatu łosickiego i siedleckiego. Placówki oferują opiekę lekarza rodzinnego, udzielane są porady w ramach poradni specjalistycznych i prowadzona jest rehabilitacja dla dorosłych i dzieci.

W Łosicach działa wielospecjalistyczna przychodnia (17 poradni specjalistycznych), fizjoterapia ambulatoryjna dla dorosłych, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci i realizowane są świadczenia POZ.

Na terenie powiatu łosickiego działają 4 filie „Eskulapu” prowadzące poradnie POZ – ośrodki zdrowia w Ruskowie, Hołowczycach, Hruszniewie i Platerowie.

Natomiast w Siedlcach przy ulicy Klonowej 18 działa wielospecjalistyczna rehabilitacja dla dzieci z różnymi schorzeniami w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. Prowadzone jest leczenie wad postawy u dzieci z zastosowaniem różnych metod terapeutycznych w oparciu o zajęcia na basenie i sali gimnastycznej.

Usługi oferowane przez placówki są zarówno finansowane przez NFZ – kontrakt zawarty z funduszem na 2014 rok ma wartość 4 919 777,25zł, jak i komercyjne.

„Eskulap” ogółem zatrudnia 125 pracowników, w tym 53 lekarzy różnych specjalności medycznych. Oferuje szeroki zakres badań diagnostycznych (echo serca, próby wysiłkowe, badania Holtera, USG w tym Doppler, spirometrię, audiogram, badania laboratoryjne) oraz profilaktyczne programy zdrowotne.  Od maja 2014 roku w placówce w Łosicach funkcjonuje pracownia badań psychotechnicznych dla kierowców. Badanie wykonuje psycholog transportu  i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dalszy rozwój firmy planowany jest w kierunku rehabilitacji dzieci. NZOZ posiada już bardzo dobra bazę lokalową  i terapeutyczną, a także wyszkolony personel z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi. Odpowiednio  wcześnie wdrożona rehabilitacja dzieci z różnymi schorzeniami zapewni w przyszłości zdrowsze społeczeństwo, do czego dąży każde ekonomicznie działające państwo.