Przyjęto projekt ustawy dotyczący wdrażania e-zdrowia

0
371

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w ramach e-zdrowia, przedstawiony przez ministra zdrowia. Projekt zawiera pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Rada Ministrów uzasadnia, że z wprowadzanych zmian skorzystają przede wszystkim pacjenci, którzy będą mogli między innymi otrzymać bezpłatne leki w ramach programu 75+ także podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala, założyć w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz potwierdzić w niej Profil Zaufany, złożyć zdalnie deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, przeglądać aktualną listę podmiotów mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z informacją o zakresie oferowanych usług oraz najbliższym wolnym terminie czy wystąpić zdalnie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Rozwiązania zawarte w ustawie pozwolą także pacjentom uzyskać informacje o dopasowanej do potrzeb ofercie badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych, otrzymać SMS, mail lub powiadomienie o wycofanych z obrotu lekach, które wykupili w aptece, skorzystać z rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel, a także w łatwy i szybki sposób zrealizować e-receptę przy użyciu e-dowodu osobistego.

Pacjenci będą mieć także dostęp do IKP na urządzeniu mobilnym i będą mogli ocenić, za pomocą interaktywnej ankiety, jakość usług medycznych sfinansowanych przez NFZ.

Nowe przepisy odpowiadają także na postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne i obejmą wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego, wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 360 dni czy automatyczne udostępnienie zawartych w platformie e-zdrowie (P1) danych pacjenta lekarzom przyjmującym (w praktyce lekarza rodzinnego).

Czytaj także: E-zdrowie i telemedycyna to dobry kierunek zmian w opiece zdrowotnej>>>

Projekt zakłada także poszerzenie uprawnień asystentów medycznych o możliwość wystawienia, na podstawie dokumentacji medycznej, e-recept oraz e-skierowań. Umożliwi stworzenie rejestru uprawnień dodatkowych pacjentów, które będą automatycznie przypisywane podczas wystawiania e-recept.

Ustawa rozszerzy także katalog osób objętych tzw. receptami „pro familae”, o osoby pozostające we wspólnym pożyciu i o dalszych członków rodziny oraz umożliwi lekarzowi dokonywanie wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym.

Przewidziano także kolejne środki przeznaczone na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej – dodatkowy budżet na lata 2020-2022 wyniesie 150 mln złotych.

Dzięki wprowadzanym zmianom możliwe stanie się także wdrożenie e-recepty transgranicznej, tj. możliwej do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej. Projekt wprowadza także zmiany do zasad prowadzenia rejestrów oraz wymiany danych między Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wejście w życie ustawy będzie także stanowiło zakończenie działań ministra zdrowia dotyczących likwidacji obowiązku stosowania pieczątek (przez usunięcie go z obowiązujących przepisów), a także nałożenie na NFZ obowiązku wyeliminowania ich z dokumentów funkcjonujących na podstawie zarządzeń prezesa w ramach wprowadzanych ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji.