Pułtusk: nowy oddział w Szpitalu Gajda-Med już działa

0
674

W Szpitalu Gajda-Med w Pułtusku działa nowy oddział – detoksykacyjny, którego celem jest leczenie alkoholowych zespołów abstynenckich. To już czwarty oddział utworzony w tej placówce od chwili przejęcia jej przez spółkę Gajda-Mad.

Świadczenia oferowane na oddziale są w pełni finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oddział oferuje powrót do zdrowia między innymi pacjentom z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, pobyt na nim oraz terapia są dla wielu osób uzależnionych początkiem drogi do całkowitej abstynencji.

Oddział detoksykacyjny oferuje świadczenia w przypadku zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych użyciem alkoholu oraz w przypadku zespołów abstynenckich,

Na oddziale zatrudniony jest fachowy personel, który pozwala na właściwe postępowanie diagnostyczne i leczniczo-rehabilitacyjne, takie jak bezpieczne i skuteczne detoksykowanie, nawiązanie kontaktu terapeutycznego oraz prowadzenie psychoedukacji.

Szpital w Pułtusku prowadzony jest przez Gajda-Med od sierpnia 2015 roku. Placówka działa w sieci szpitali.

Czytaj także: Prawie 300 porodów w szpitalu Gajda-Med w Pułtusku>>>

Szpital prowadzi osiem oddziałów, między innymi geriatrii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, pediatrii oraz chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Posiada także blok operacyjny, poradnie POZ, poradnie specjalistyczne, laboratorium diagnostyczne i pracownię badań obrazowych.

Grupa  Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego.

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda.