Pułtusk: wsparcie samorządu dla Szpitala Gajda-Med

0
282

Szpital Gajda-Med z Pułtuska otrzymał 100 tys. zł od gminy Pułtusk. Środki te zostały przekazane z uruchomionej przez samorząd rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.

Gmina na pomoc z tego źródła przeznaczyła w sumie 130 tys. zł, z czego 100 tys. zł zostało przeznaczone dla szpitala, a pozostała kwota – na zakup sprzętu ochrony osobistej na potrzeby pracowników jednostek gminy Pułtusk.

Pieniądze przekazane dla szpitala zostaną wykorzystane na zakup sprzętu niezbędnego dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów, czyli kardiomonitorów, łóżek na których można prowadzić resuscytację, ssaków, aparatów EKG i innego drobnego sprzętu.

Czytaj także: Prywatne podmioty wprowadzają telekonsultacje dla pacjentów>>>

Szpital w Pułtusku prowadzony jest przez Gajda-Med od sierpnia 2015 roku.

Placówka działa w sieci szpitali i prowadzi osiem oddziałów, między innymi geriatrii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, pediatrii oraz chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Posiada blok operacyjny, poradnie POZ, poradnie specjalistyczne, laboratorium diagnostyczne i pracownię badań obrazowych.

Grupa  Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego.

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda.