PZ Cormay: 6 mln zł na dofinansowanie analizatora

0
1168

Spółka PZ Cormay S.A. otrzyma 6 034 240 zł ze środków unijnych na dofinansowanie projektu „Opracowanie wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami”. Projekt będzie realizowany w województwie lubelskim.

Środki zostały przyznane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.4 – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

PZ Cormay jest krajowym producentem odczynników do diagnostyki medycznej. Spółka posiada w Polsce 5 procent rynku w zakresie chemii klinicznej oraz 5 procent w zakresie hematologii, zaopatrując prawie dwa tysiące laboratoriów, funkcjonujących zarówno w ramach publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Produkuje testy in vitro dla chemii klinicznej, hematologii, elektroforezy, koagulologii oraz serologii grup krwi. W ofercie posiada automatyczne analizatory biochemiczne i hematologiczne.

Zestawy Cormay są eksportowane do ponad 30 krajów świata, m.in. do Niemiec, Austrii, Francji, Grecji, Turcji, Indonezji, Malezji, Anglii, Chin, Portugalii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Łotwy, Bułgarii. Poprzez własne firmy zależne spółka obecna jest w Rosji i na Białorusi. W roku 2012 planuje przejęcie amerykańskiego dystrybutora analizatorów i odczynników.