PZ Cormay: budowa globalnej grupy diagnostycznej

0
976


Spółka PZ Cormay S.A., działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, planuje zmiany organizacyjne mające na celu stworzenie grupy diagnostycznej o charakterze globalnym. W rezultacie zmian Cormay zajmie się działalności badawczo-rozwojową, a produkcją i dystrybucją – Grupa Orphée.

Grupa ta powstanie na bazie spółki zależnej Orphée S.A. Będzie to koncern diagnostyczny z siedzibą w Szwajcarii, w skład którego wchodzić będą podmioty zależne w Rosji, na Białorusi, w Irlandii oraz w Polsce. Grupa Orphée będzie odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję wszystkich produktów Grupy Cormay. Działalność produkcyjna zostanie przeniesiona z PZ Cormay S.A. do Orphée S.A., wynikiem czego będzie zmiana profilu działalności PZ Cormay S.A. z produkcyjno-dystrybucyjnego na badawczo-rozwojowy, skupiony wokół prac o charakterze naukowym i technicznym o wysokim stopniu innowacyjności, które mają na celu wprowadzanie nowych i ulepszanie istniejących technologii. PZ Cormay S.A. pozostanie centrum decyzji strategicznych Grupy Cormay oraz będzie kontrolować budowaną Grupę Cormay w wymiarze globalnym.

Reorganizacja będzie polegała na przejęciu przez Orphée S.A. spółek zależnych PZ Cormay S.A. oraz przeniesieniu działalności produkcyjnej z PZ Cormay S.A. do Orphée S.A. poprzez sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zakupionych zostanie: 100% akcji spółki Kormiej Rusłand za kwotę 3.000.000 zł, 76,1% akcji spółki Innovation Enterprise za kwotę 17.790.000 zł oraz 98,5% akcji spółki Kormej Diana za 203.702 zł. Orphée S.A. zakupi też  zakład produkcyjny w Maryninie o wartości księgowej 1.632.000 zł, wyposażenie zakładu produkcyjnego i laboratoriów o wartości księgowej 525.000 zł, aktywa związane z dzierżawą sprzętu diagnostycznego o wartości księgowej 5.547.000 zł oraz pozostałe podmioty zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości księgowej 1.290.000 zł.

PZ Cormay jest krajowym producentem odczynników do diagnostyki medycznej. Spółka posiada w Polsce 5 procent rynku w zakresie chemii klinicznej oraz 5 procent w zakresie hematologii, zaopatrując prawie dwa tysiące laboratoriów, funkcjonujących zarówno w ramach publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Produkuje testy in vitro dla chemii klinicznej, hematologii, elektroforezy, koagulologii oraz serologii grup krwi. W ofercie posiada automatyczne analizatory biochemiczne i hematologiczne.