PZ Cormay: umowa z Orphée

0
906


Zarząd PZ Cormay S.A. podpisał umowę ze spółką Orphée S.A., w wyniku której Orphée przejmie 100 procent produkcji i sprzedaży PZ Cormay oraz przejmie udziały spółek zależnych. Całość płatności tytułem transakcji związanych z reorganizacją odbędzie się na rzecz PZ Cormay S.A. w zamian za 3.400.000 akcji nowej emisji Orphée S.A.

Umowa jest uwarunkowana zamknięciem do 31 stycznia 2013 roku procesu podwyższenia kapitału Orphée S.A. Przeniesienie produkcji PZ Cormay S.A. na Orphée S.A. odbędzie się dzień po dniu rejestracji podwyższenia kapitału Orphée S.A., lecz nie wcześniej niż 1 grudnia 2012 roku.

W wyniku przeprowadzonych zmian Cormay zajmie się działalności badawczo-rozwojową, a produkcją i dystrybucją – Grupa Orphée. Będzie to koncern diagnostyczny z siedzibą w Szwajcarii, w skład którego wchodzić będą podmioty zależne w Rosji, na Białorusi, w Irlandii oraz w Polsce. Grupa Orphée będzie odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję wszystkich produktów Grupy Cormay. Szwajcarska spółka Orphée została przejęta przez Cormay w styczniu 2010 roku.

PZ Cormay jest krajowym producentem odczynników do diagnostyki medycznej. Spółka posiada w Polsce 5 procent rynku w zakresie chemii klinicznej oraz 5 procent w zakresie hematologii, zaopatrując prawie dwa tysiące laboratoriów, funkcjonujących zarówno w ramach publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Produkuje testy in vitro dla chemii klinicznej, hematologii, elektroforezy, koagulologii oraz serologii grup krwi. W ofercie posiada automatyczne analizatory biochemiczne i hematologiczne.