PZH oferuje usługi dla prywatnego sektora ochrony zdrowia

0
1084

Narodowy Instytut Zdrowi Publicznego- Państwowy Zakład Higieny zachęca prywatne podmioty działające w dziedzinie ochrony zdrowia do korzystania ze swoich usług.

Zakłady i pracownie Instytutu wykonują między innymi specjalistyczne badania diagnostyczne z zakresu bakteriologii, wirusologii oraz inwazji pasożytniczych. Oferują także atestacje produktów i wyrobów,  testy specjalistyczne aparatów RTG, zgodnie z  rozporządzeniem ministra zdrowia z 18 lutego 2011 roku (Dz. U. Nr 51/2011, poz. 265), badania wody, w szczególności monitoringu substancji promieniotwórczych, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), a także badania wody w zakresie oceny i kwalifikacji rodzajowej wody mineralnej, źródlanej i stołowej, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 31 marca 2011 roku (Dz. U. 2011, nr 85, poz. 466).

Zakłady i pracownie Instytutu  posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)-Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego oraz wynikające z rozporządzeń odpowiednie decyzje wydane przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną.  

Od prawie 100 lat misją Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. Obejmują one między innymi ocenę sytuacji zdrowotnej ludności Polski, monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu, zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom, badania epidemiologiczne ważnych społecznie NCDs, promocję zdrowia oraz zagadnienia związane z organizacją i ekonomiką ochrony zdrowia.

NIZP-PZH wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania sposobów unikania zagrożeń. Instytut prowadzi również badania jakości surowic i szczepionek.

Spis badań wykonywanych przez PZH dostępny jest na stronie: www.pzg.go.pl

W sprawie oferty badań można kontaktować się pod numerem telefonu: +48 606 809 790 lub za pomocą e-maila : rkozlowski@pzh.gov.pl.