PZU: biznes zdrowotny to najszybciej rosnący segment Grupy

0
193

W roku 2018 Grupa PZU zanotowała najwyższy od 5 lat roczny zysk netto, na poziomie Grupy  – 5,4 mld zł oraz jednostki dominującej – 3,2 mld zł. W okresie tym Grupa rozwijała także sektor zdrowotny, który jest jednym z najszybciej rosnących segmentów PZU.

Otwarte zostały między innymi  trzy nowe centra medyczne oraz na przełomie 2018/2019 sfinalizowano dwie transakcje przejęcia.

– Na koniec 2018 własna sieć placówek medycznych liczyła już ponad 60 podmiotów. Cały czas prowadziliśmy prace w zakresie rozwoju współpracy partnerskiej. Na koniec 2018 roku PZU Zdrowie współpracowało już z ponad 2 100 placówkami w ponad 500 miastach w Polsce –  komentuje Roman Pałac, prezes PZU Życie.

Na początku roku 2019 PZU przejęło spółkę w Małopolsce, a 13 marca 2019 podczas posumowania strategii ogłosiło przejęcie spółki Falck Centra Medyczne.

Czytaj na ten temat: PZU Zdrowie przejmie Falck Centra Medyczne>>>

Z punktu widzenia biznesu zanotowano wzrost aktywnych umów o 53 procent, r/r, których liczba na koniec 2018 roku wyniosła 2,3 mln. Przełożyło się to na wzrost przychodów o 26 proc. r/r do 575 mln zł, przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA o 0,6 p.p. do 8,8 proc.

Składka przypisana brutto, zarówno w całym roku 2018 (23,5 mld zł) jak i IV kwartale 2018 roku (6,2 mld zł) była kolejnym rekordem w historii Grupy PZU.

Wartość sprzedanych ubezpieczeń wzrosła o 623 mln zł do rekordowych 23,5 mld zł.

Pozyskano kolejne kontrakty w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej lub kontynuowanej (nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych oraz sprzedaż wariantów produktu lekowego).

Na koniec 2018 roku PZU Życie posiadał w portfelu ponad 1,8 mln aktywnych umów tego rodzaju. W I kwartale 2018 roku PZU Życie wprowadził do oferty nową umowę dodatkową do ubezpieczeń kontynuowanych „PZU Uraz Ortopedyczny”.