PZU: 1 mld zł przychodów z obszaru zdrowia do 2020 roku

0
864

Strategia Grupy PZU w obszarze zdrowia zakłada pozyskanie 4 milionów klientów oraz 1 miliarda złotych przychodów do roku 2020. Grupa pełni nie tylko rolę ubezpieczyciela, zapewniającego szeroką ochronę zdrowia, ale operatora medycznego koordynującego proces leczenia.

Na koniec 2017 roku klienci PZU Zdrowie mogli korzystać z usług medycznych oferowanych w ponad 2 000 placówek w 500 miastach (lekarze o 140 specjalizacjach). PZU Zdrowie to także ponad 60 własnych placówek, współpracujących z 1200 lekarzami (w 2017 roku został nabyty Revimed sp. z o.o. i NZOZ Trzebinia).

– Obszar zdrowotny jest jedną z najszybciej rozwijających się linii biznesowych Grupy PZU. Tylko w 2017 roku przychody wzrosły o ponad 25 procent do 456 mln zł, a liczba klientów przekroczyła 1,5 mln.  Poprawie uległa marża EBITDA, która wzrosła o 1 p.p. do 8,2 procenta. Z optymizmem oceniamy osiągnięcie 1 miliarda przychodów w biznesie zdrowotnym w trakcie realizacji strategii #nowePZU dzięki wykorzystaniu pełnego potencjału bazy klientów Grupy PZU, rozwojowi produktów ubezpieczeniowo-zdrowotnych i aktywizacji sieci sprzedaży. W długim terminie przewagę konkurencyjną będziemy budować w oparciu o nowoczesne procesy obsługi pacjenta, uwzględniające najlepsze praktyki rynkowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne i medyczne oraz wysokie standardy jakości obsługi, w tym opiekę VIP. Kontynuowany będzie również rozwój sieci placówek własnych, między innymi poprzez projekty greenfield i M&A.” – dodaje Roman Pałac, prezes PZU Życie.

PZU ciągle rozwija także ofertę ubezpieczeń zdrowotnych. W kwietniu 2018 PZU rozpoczął sprzedaż nowego ubezpieczenia „PZU Uraz Ortopedyczny” dla klientów, którzy posiadają indywidualnie kontynuowane polisy na życie.

W razie urazu ortopedycznego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, na przykład złamania, zwichnięcia czy skręcenia klient otrzymuje pomoc fizjoterapeuty i ortopedy. Oprócz tego może korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski.

W 2017 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 5 526 mln zł wobec 2 988 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 84,9 procenta). Zysk netto osiągnął poziom 4 233 mln zł i był wyższy o 1 859 mln zł od wyniku z 2016 roku.