PZU inwestuje w przychodnie

0
1177

Grupa PZU została strategicznym inwestorem dla działającej w Płocku spółki Orlen Medica oraz funkcjonującej w Grupie Anwil na włocławskim rynku medycznym Spółki Prof-Med. Spółka deklaruje utrzymanie poziomu świadczeń medycznych oraz wykorzystanie potencjału i doświadczenia spółek w celu dalszego ich rozwoju na rynku medycznym.

Na podstawie umowy sprzedaży Grupa PZU nabyła spółkę Orlen Medica oraz została pośrednim właścicielem udziałów spółki Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” w Ciechocinku. Grupa stała się także właścicielem Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej „Prof-Med” działającej dotychczas w ramach struktur własnościowych włocławskiej spółki Anwil

Orlen Medica rozpoczęła działalność na rynku usług medycznych w Płocku jako spółka z o.o. w styczniu 1998 roku po przekształceniu przychodni przyzakładowej ówczesnej Petrochemii Płock. Spółka świadczy usługi medyczne dla pracowników firm oraz osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym poprzez utworzone przez siebie Centrum Medyczne Orlen Medica. Prowadzi dwie przychodnie – przy ulicy Kutrzeby i Chemików. Po przejęciu zmieniła nazwę na Medica. W planach nowego właściciela jest rozszerzenie zakresu usług o nowe specjalności, a także utworzenie nowej placówki w centrum Płocka.

Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med na rynku opieki medycznej we Włocławku działa jako spółka z o.o. od kwietnia 1995 roku, utworzona została na bazie przychodni przyzakładowej firmy Anwil. Świadczy usługi dla osób prywatnych oraz ponad 100 podmiotów gospodarczych we Włocławku.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” z Ciechocinka specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządu ruchu, schorzeń reumatologicznych, schorzeń geriatrycznych i laryngologicznych. W zakresie lecznictwa współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia i ośrodkami dofinansowującymi pobyty osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.