Rabka Zdrój: ponowny proces prywatyzacyjny

0
867

Żaden z trzech oferentów, zainteresowanych zakupem uzdrowiska Rabka, nie został wybrany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Proces prywatyzacyjny został zamknięty, a obecnie ogłoszono zaproszenie do negocjacji. Do nabycia jest 1 939.500 akcji stanowiących 91,06% kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Rabka S.A. MSP czeka na odpowiedzi do 23 marca 2012 roku.

Poprzednio oferty złożyli: Artmedik sp. z o.o. prowadzący szpitale w Jędrzejowie i w Kielcach, STP Investment S.A. z siedzibą w Bochni oraz Konsorcjum: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie i Laskowski Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Uzdrowisko Rabka to specjalizuje się w leczeniu dzieci i dorosłych w zakresie schorzeń układu oddechowego, przemiany materii, narządu ruchu, a także schorzeń kardiologicznych. Liczy około 700 łóżek, umiejscowionych w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. Uzdrowisko ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość kontraktu na rok 2012 wynosi 7,44 mln zł (na leczenie uzdrowiskowe). Kontrakt o wartości 4 654 397 zł zawarty przez NZZOZ „Uzdrowisko Rabka” jest przeznaczony na rehabilitację leczniczą.