Radomskie Centrum Onkologii: badania nowoczesnym nasofiberoskopem

0
275


Radomskim Centrum Onkologii oferuje badanie diagnostyczne za pomocą nowoczesnego urządzenia – nasofiberoskop z funkcją NBI (Narrow Band Imaging),  które pozwala na wykrycie bardzo wczesnych zmian nowotworowych. Badania wykonywane są w ramach programu profilaktycznego.

To jedyne takie urządzenie w Radomiu i okolicach. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Dofinansowanie projektu z UE wynosi 1 857 520,25 .

Projekt ma objąć 10 000 mieszkańców województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego bezpłatnymi świadczeniami zdrowotnymi w ramach profilaktyk. Projekt jest skierowany do osób w wieku 40-65 lat, znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka.

Badanie wideoendoskopowe nosa, krtani i nosogardła endoskopem giętkim jest najnowocześniejszym, nieinwazyjnym badaniem otorynolaryngologicznym. Daje dużo większe możliwości w porównaniu z tradycyjnym badaniem przy pomocy lusterka Badanie niesie minimalny dyskomfort dla pacjenta, zmniejszony jeszcze miejscowym znieczuleniem śluzówki.

Radomskie Centrum Onkologii działa od czerwca 2016 roku. Jest to nowoczesny, kompleksowy szpital , w którym diagnozowane i   leczone są między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowego, prostaty, narządów rodnych oraz płuc. Chorzy mają możliwość leczenia  skojarzonego metodami radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. W strukturze radomskiego szpitala znajduje się również Centrum Gamma Knife z siedzibą  w Warszawie, gdzie przeprowadzane jest małoinwazyjne leczenie wielu chorób nowotworowych i nienowotworowych mózgu.

Świadczenia oferowane przez placówkę są zarówno komercyjne jak i finansowane w ramach kontraktu z NFZ. W ramach środków z Funduszu finansowana jest chemioterapia, teleterapia i brachyterapia, a także działalność poradni onkologicznej oraz program profilaktyki raka szyjki macicy.