Radomskie Centrum Onkologii organizuje spotkanie dla lekarzy

0
940

Radomskie Centrum Onkologii organizuje w ramach Akademii Onkologicznej spotkania dla pacjentów z chorobami  nowotworowymi oraz z lekarzami, którzy mają kontakt z takimi osobami. Najbliższe spotkanie będzie przeznaczone dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Spotkanie odbędzie się pod nazwą „Opieka nad pacjentem leczonym onkologicznie – punkt widzenia lekarza POZ oraz punkt widzenia lekarza onkologa”. Będzie się składało z wykładu i dyskusji. Spotkanie odbędzie się w Radomskim Centrum Onkologii 15 marca 2016.

Powstałe pod koniec 2015 roku Radomskie Centrum Onkologii dysponuje bazą 38 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i nowoczesne zaplecze diagnostyczne. Od 1 grudnia 2015 Centrum posiada kontrakt z mazowieckim oddziałem NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym.

W Centrum funkcjonuje pracownia diagnostyki obrazowej wyposażona w PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, aparat do mammografii, aparat do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. W drugim etapie inwestycji powstały bunkry pod trzy przyspieszacze liniowe dla oddziału radioterapii oraz dwa aparaty do brachyterapii, oddział chemioterapii, zakład medycyny nuklearnej, diagnostyka laboratoryjna wraz z histopatologią.

Radomskie Centrum Onkologii zostało także połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. W rezultacie tego połączenia pacjenci z Radomia i okolic poza leczeniem nowotworów metodą chirurgii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii, mają  możliwość skorzystania z leczenia przy użyciu Leksell Gamma Knife.