Radomskie Centrum Onkologii: poradnia w ramach NFZ

0
1093

Od 1 lipca 2017 Radomskie Centrum Onkologii rozszerzyło działalność o świadczenia poradni onkologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poradnia świadczy usługi w zakresie diagnostyki onkologicznej oraz oferuje świadczenia pierwszorazowe (TK, MR, USG, endoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia).

Nowym świadczeniem wykonywanym w placówce od 1 lipca 2017 roku jest także Program Profilaktyki Raka Piersi – na etapie podstawowym oraz na etapie pogłębionej  diagnostyki – to oznacza że kobiety w wieku 50-69 lat oraz te, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny lub mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2, mają wykonywaną nieodpłatnie mammografię.

Kolejny program profilaktyczny realizowany przez Radomskie Centrum Onkologii to Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki. Od  1 lipca 2017 roku w placówce wykonywane są badania kolposkopii oraz kolposkopii z celowanym pobraniem wycinków i badaniem histopatologicznym.

Placówka posiada również  kontrakty z NFZ na chemioterapię w pełnym zakresie,  teleterapię i brachyterapię. Do tej pory w Radomskim Centrum Onkologii udzielono ponad 5 tysięcy porad, hospitalizowano tu tysiąc pacjentów.

Poza świadczeniami kontraktowanymi przez NFZ szpital wykonuje też badania diagnostyczne na zasadach komercyjnych – TK, MR, PET – CT oraz  mammografię i USG.

Radomskie Centrum Onkologii oficjalnie otwarto 14 czerwca 2016 roku. W  czerwcu 2017 roku szpitalowi nadano imię Bohaterów Radomskiego Czerwca 76’. Uroczystość rozpoczęła cykl obchodów 41 rocznicy Wydarzeń Radomskich organizowanych przez Urząd Miasta pod patronatem Premier Beaty Szydło.

Radomskie Centrum Onkologii to nowoczesny, kompleksowy szpital  gdzie diagnozowane i   leczone są między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowego, prostaty, narządów rodnych oraz płuc. Chorzy mają możliwość leczenia  skojarzonego metodami radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. W strukturze radomskiego szpitala znajduje się również Centrum Gamma Knife z siedzibą  w Warszawie, gdzie przeprowadzane jest małoinwazyjne leczenie wielu chorób nowotworowych i nienowotworowych mózgu.