Radomskie Centrum Onkologii przygotowuje się do Breast Cancer Unit

0
329

Radomskie Centrum Onkologii przygotowuje się do utworzenia w placówce  tzw. Breast  Cancer Unit czyli miejsca skoordynowanego leczenia raka piersi. W planach na najbliższe miesiące jest także utworzenie Colorectum Unit, czyli ośrodka kompleksowego leczenia jelita grubego i odbytnicy.

Leczenie takie, łączące metody chemioterapii, radioterapii i chirurgii, znacznie poprawia wyniki leczenia tego typu nowotworów. Od lipca 2018 w szpitalu działa oddział  chirurgii onkologicznej, co przybliża placówkę do spełnienia wymagań i otrzymania odpowiedniej akredytacji.

W szpitalu na radomskim Wacynie pracują onkolodzy kliniczni, radioterapeuci, chirurdzy onkologiczni, ginekolodzy, radiolodzy, anestezjolodzy, psycholodzy oraz lekarze innych specjalności, a także pielęgniarki onkologiczne, anestezjologiczne i chirurgiczne, rehabilitanci i dietetyk.

RCO posiada dwie sale operacyjne, OIOM, najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki, w tym PET, czyli Pozytonową Tomografię Emisyjną. Aktualnie w szpitalu jest 100 łóżek.

Poza leczeniem nowotworów placówka prowadzi też warsztaty dla pacjentów, grupy wsparcia i  akcje profilaktyczne – tzw. „białe soboty”.  Co kilka miesięcy w radomskim szpitalu organizowane są spotkania Akademii Onkologicznej dla lekarzy, podczas których specjaliści RCO dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z przedstawicielami placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

W listopadzie 2018 planowane są miedzy innymi warsztaty chirurgii rekonstrukcyjnej dla lekarzy chirurgów, organizowane od lat pod kierunkiem profesora Zorana Stojceva. Z kolei pacjentki po chemioterapii i radioterapii wezmą udział w warsztatach pielęgnacji i makijażu „Piękniejsze Życie”.