Radomskie Centrum Onkologii wykonuje badania PET

0
2499
PET w Radomskim Centrum Onkologii

W Radomskim Centrum Onkologii rozpoczęły się badania Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET). Placówka ta posiada jeden z najnowocześniejszych aparatów w Polsce. Centrum nie ma obecnie kontraktu z NFZ na to badanie. Oferowane świadczenia są komercyjne.

– Liczymy na to, że w przyszłości badanie zostanie zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  – mówi dyrektor zarządzająca RCO Dorota Ząbek.

Urządzenie PET znajdujące się w Radomskim Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 76’ jest jedynym takim aparatem w Radomiu i okolicy.

Do tej pory pacjenci z tej miejscowości mogli korzystać z takich badań, dojeżdżając do odległych placówek w Warszawie, Kielcach czy Lublinie. Termin oczekiwania na badanie wynosił wówczas kilka tygodni.

Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) to nowoczesne badanie, które wykorzystuje się do wykrycia i monitorowania leczenia różnych chorób, także nowotworowych. Jego największą zaletą jest to, że pozwala na wykrycie nawet niewielkich zmian, we wczesnej fazie rozwoju.

Pacjentowi zostaje podana znakowana fluorem radioaktywnym glukoza. Komórki zmienione chorobowo zużywają więcej glukozy niż komórki zdrowe, dlatego na monitorze wyglądają inaczej. Przez około godzinę pacjent przebywa w pozycji leżącej w zaciemnionym pomieszczeniu. Po tym czasie kładzie się pod skanerem PET i ma wykonywane badanie, które jest bezbolesne i trwa około pół godziny.

Radomskie Centrum Onkologii działa od czerwca 2016 roku. Jest to nowoczesny, kompleksowy szpital , w którym diagnozowane i leczone są między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowego, prostaty, narządów rodnych oraz płuc. Chorzy mają możliwość leczenia  skojarzonego metodami radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. W strukturze radomskiego szpitala znajduje się również Centrum Gamma Knife z siedzibą  w Warszawie, gdzie przeprowadzane jest małoinwazyjne leczenie wielu chorób nowotworowych i nienowotworowych mózgu.

Świadczenia oferowane przez placówkę są zarówno komercyjne jak i finansowane w ramach kontraktu z NFZ. W ramach środków z Funduszu finansowana jest chemioterapia, teleterapia i brachyterapia, a także działalność poradni onkologicznej oraz program profilaktyki raka szyjki macicy.