casino siteleri slot siteleri

Rok 2013 w ochronie zdrowia: przede wszystkim jakość

Autor:
18 stycznia 2013

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc skupić uwagę społeczną na kwestiach jakości opieki zdrowotnej, ogłosili rok 2013 Rokiem Jakości w Ochronie Zdrowia. Należy mieć nadzieję, że szereg działań podejmowanych w tym duchu w najbliższym czasie  nada jakości świadczeń rozstrzygającego charakteru w dyskusji o podziale środków publicznych na opiekę zdrowotną.

Rok 2012 w ochronie zdrowia miał być rokiem nowego otwarcia, Stał się tymczasem rokiem niespełnionych oczekiwań, niejasnych komunikatów i wycofywania z dotychczasowych osiągnięć.

Dwa wydarzenia w tej perspektywie odbijają się szczególnym echem – opinia Premiera Rady Ministrów w sprawie kierunków dystrybucji środków publicznych na ochronę opiekę zdrowotną i decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowanej przez dziewięć lubelskich szpitali publicznych praktyki ograniczającej konkurencję. Te z pozoru odległe w czasie i w miejscu wydarzenia łączy jeden temat – stosunek szeroko rozumianego państwa do prywatnej własności w ochronie zdrowia. W wywiadzie telewizyjnym z dnia 15.10.2012 r., udzielonemu jednej z telewizji komercyjnych, pan Premier wyraził wolę, aby „pieniądz publiczny, jeśli będzie inwestowany w placówki, w lekarzy, w procedury, w leki, to żeby pracował w placówkach publicznych”, a nie żeby był dzielony z placówkami prywatnymi. Wypowiedź ta nastąpiła w kulminacyjnym momencie dyskusji o problemach Centrum Zdrowia Dziecka, a zarazem w krótkiej perspektywie zbliżających się decyzji o podziale środków przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2013 rok. Stanowiła zarazem swoistą pointę w wielomiesięcznej debacie skierowanej przeciwko świadczeniodawcom prywatnym, którą zainicjował niesławny nieprofesjonalny Raport Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczący szpitali prywatnych, którego błędnego wydźwięku nie zmieniły ani rzeczowe opracowania NFZ ani tonujące wypowiedzi samej uczelni.

Rozumiejąc niepokój pana Premiera o niewykorzystaną infrastrukturę publiczną i problemy finansowe, jakich doświadcza znacząca część szpitali publicznych, zastanawia sugestia o możliwym sposobie udzielenia pomocy takim szpitalom. Kierowanie środków publicznych na świadczenia zdrowotne do szpitali publicznych tylko dlatego, że są publiczne i zainwestowano w nie środki publiczne, jest zaprzeczeniem osiągnięć czterech poprzednich lat rządów. Należy przypomnieć, że ustawa o działalności leczniczej zniosła podział na publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej tworząc fundament dla rynku podmiotów leczniczych, na którym wszystkie podmioty, które uzyskały do niego dostęp, mają równe prawa. Takich zasad broni właśnie Prezes UOKiK decyzją z dnia 18.12.2012 roku nagannie oceniając zmowę szpitali publicznych – członków Konwentu Szpitali Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych miasta Lublin, której celem było wyeliminowanie świadczeniodawców prywatnych z rynku lubelskiego poprzez skoordynowane działanie polegające na wypowiedzeniu im łącznie aż 97 umów w 7 rodzajach badań diagnostycznych. Szpitalami kierowały analogiczne pobudki – „przywrócenie właściwej rangi publicznym ZOZ”, „działalnie w interesie pacjentów”, i wreszcie argument, który bezpośrednio nawiązuje do słów pana Premiera – „efektywniejsze wykorzystanie posiadanych przez szpitale zasobów zarówno kadrowych jak i sprzętowych”. Prezes Urzędu nie przyjął jednak takiej argumentacji i wydal jednoznaczną decyzją uznającą działania szpitali publicznych za niezgodne z prawem.

Ścieranie się dwóch stanowisk w kwestii roli i miejsca prywatnej własności w ochronie zdrowia jest bez wątpienia najważniejszym procesem, które miał miejsce w 2012 roku. Jego rezultat pozostaje nierozstrzygnięty, choć dla świadczeniodawców prywatnych oczywistym jest słuszność stanowiska wyrażonego przez Prezesa UOKiK. Zamiast toczyć spór, o to czy środki publiczne powinny iść do sektora publicznego, czy do prywatnego, decyzję o kierunkach ich dystrybucji należy podejmować kierując się jakością opieki, a nie własnością kapitału. To jakość opieki powinna wygrywać zdrowie pacjenta, a nie publiczny charakter własności szpitali.

Robert Mołdach,

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc skupić uwagę społeczną na kwestiach jakości opieki zdrowotnej, ogłosili rok 2013 Rokiem Jakości w Ochronie Zdrowia. Należy mieć nadzieję, że szereg działań podejmowanych w tym duchu w najbliższym czasie  nada jakości świadczeń rozstrzygającego charakteru w dyskusji o podziale środków publicznych na opiekę zdrowotną.

Rok 2012 w ochronie zdrowia miał być rokiem nowego otwarcia, Stał się tymczasem rokiem niespełnionych oczekiwań, niejasnych komunikatów i wycofywania z dotychczasowych osiągnięć.

Dwa wydarzenia w tej perspektywie odbijają się szczególnym echem – opinia Premiera Rady Ministrów w sprawie kierunków dystrybucji środków publicznych na ochronę opiekę zdrowotną i decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowanej przez dziewięć lubelskich szpitali publicznych praktyki ograniczającej konkurencję. Te z pozoru odległe w czasie i w miejscu wydarzenia łączy jeden temat – stosunek szeroko rozumianego państwa do prywatnej własności w ochronie zdrowia. W wywiadzie telewizyjnym z dnia 15.10.2012 r., udzielonemu jednej z telewizji komercyjnych, pan Premier wyraził wolę, aby „pieniądz publiczny, jeśli będzie inwestowany w placówki, w lekarzy, w procedury, w leki, to żeby pracował w placówkach publicznych”, a nie żeby był dzielony z placówkami prywatnymi. Wypowiedź ta nastąpiła w kulminacyjnym momencie dyskusji o problemach Centrum Zdrowia Dziecka, a zarazem w krótkiej perspektywie zbliżających się decyzji o podziale środków przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2013 rok. Stanowiła zarazem swoistą pointę w wielomiesięcznej debacie skierowanej przeciwko świadczeniodawcom prywatnym, którą zainicjował niesławny nieprofesjonalny Raport Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczący szpitali prywatnych, którego błędnego wydźwięku nie zmieniły ani rzeczowe opracowania NFZ ani tonujące wypowiedzi samej uczelni.

Rozumiejąc niepokój pana Premiera o niewykorzystaną infrastrukturę publiczną i problemy finansowe, jakich doświadcza znacząca część szpitali publicznych, zastanawia sugestia o możliwym sposobie udzielenia pomocy takim szpitalom. Kierowanie środków publicznych na świadczenia zdrowotne do szpitali publicznych tylko dlatego, że są publiczne i zainwestowano w nie środki publiczne, jest zaprzeczeniem osiągnięć czterech poprzednich lat rządów. Należy przypomnieć, że ustawa o działalności leczniczej zniosła podział na publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej tworząc fundament dla rynku podmiotów leczniczych, na którym wszystkie podmioty, które uzyskały do niego dostęp, mają równe prawa. Takich zasad broni właśnie Prezes UOKiK decyzją z dnia 18.12.2012 roku nagannie oceniając zmowę szpitali publicznych – członków Konwentu Szpitali Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych miasta Lublin, której celem było wyeliminowanie świadczeniodawców prywatnych z rynku lubelskiego poprzez skoordynowane działanie polegające na wypowiedzeniu im łącznie aż 97 umów w 7 rodzajach badań diagnostycznych. Szpitalami kierowały analogiczne pobudki – „przywrócenie właściwej rangi publicznym ZOZ”, „działalnie w interesie pacjentów”, i wreszcie argument, który bezpośrednio nawiązuje do słów pana Premiera – „efektywniejsze wykorzystanie posiadanych przez szpitale zasobów zarówno kadrowych jak i sprzętowych”. Prezes Urzędu nie przyjął jednak takiej argumentacji i wydal jednoznaczną decyzją uznającą działania szpitali publicznych za niezgodne z prawem.

Ścieranie się dwóch stanowisk w kwestii roli i miejsca prywatnej własności w ochronie zdrowia jest bez wątpienia najważniejszym procesem, które miał miejsce w 2012 roku. Jego rezultat pozostaje nierozstrzygnięty, choć dla świadczeniodawców prywatnych oczywistym jest słuszność stanowiska wyrażonego przez Prezesa UOKiK. Zamiast toczyć spór, o to czy środki publiczne powinny iść do sektora publicznego, czy do prywatnego, decyzję o kierunkach ich dystrybucji należy podejmować kierując się jakością opieki, a nie własnością kapitału. To jakość opieki powinna wygrywać zdrowie pacjenta, a nie publiczny charakter własności szpitali.

Robert Mołdach,

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

 

Inne artykuły

Telemedycyna Polska zapewni opiekę mieszkańcom Wrocławia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.12.2022

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarta umowę z gminą Wrocław dotyczącą przygotowania, wdrożenia i świadczenia usługi dostępu do systemu teleopieki dla mieszkańców Wrocławiu.

Oferta spółki została wybrana w wyniku przetargu ogłoszonego przez gminę Wrocław. Telemedycyna Polska S.A. złożyła ofertę jako lider konsorcjum, składającego się z dwóch podmiotów.

Wartość umowy wynosi 1.771.500 zł brutto, a łączne wynagrodzenie dla konsorcjum – 1.008.000 złotych.

Termin realizacji umowy wyniesie 36 miesięcy, zostanie ona przeprowadzona w czterech etapach.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

W III kwartale 2022 Telemedycyna Polska S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1.697 tys. zł, co oznacza wzrost o 51 procent (rok do roku). W tym czasie odnotowano także stratę w wysokości 348 tys. zł (rok wcześniej miała ona wartość 209 tys. zł).

Przeczytaj teraz

Lux Med otworzył największą klinikę stomatologiczną

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.12.2022

W Krakowie zostało otwarte największe w Polsce centrum Lux Med Stomatologia. W placówce działa 14 gabinetów, których można wykonać niemal wszystkie zabiegi stomatologiczne.

Oferta placówki obejmuje stomatologię zachowawczą, stomatologię dziecięcą, protetykę, periodontologię, ortodoncję, w tym ortodoncję Infissaling, chirurgię stomatologiczną i implantologię.

Na miejscu dostępna jest także pełna diagnostyka (pantomogram, RTG punktowe, cefalometria, tomografia). Unikalną na skalę Krakowa ofertą jest w pełni wyposażona sala do zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

Nowa placówka Lux Med Stomatologia

Centrum stomatologiczne zlokalizowane jest przy alei Pokoju 5 i sąsiaduje z placówką ambulatoryjną Lux Med.

Lux Med Stomatologia posiada w całej Polsce sieć około 200 własnych gabinetów i około 70 centrów medycznych.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, międzynarodowego ubezpieczyciela i świadczeniodawcy usług medycznych. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.

Lux Med przejmuje DENTestetica

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Lux Med partnerem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.12.2022

Grupa Lux Med została partnerem strategicznym kierunku pielęgniarstwo Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Zajęcia praktyczne (kliniczne) i praktyki zawodowe studentów tego kierunku będą realizowane w placówkach Lux Med.

-Zdecydowaliśmy się na tę współpracę, ponieważ budowanie kadr medycznych to jeden z kluczowych obowiązków odpowiedzialnego lidera opieki zdrowotnej.  Posiadając dużą infrastrukturą i innowacyjne modele opieki nad pacjentami chcemy te zasoby, wiedzę i doświadczenie włączyć w system opieki zdrowotnej w obszarze budowania kadr medycznych – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

– Jesteśmy od dawna aktywni w obszarze kształcenia  podyplomowego lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych zawodów medycznych, a model kształcenia Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest nam szczególnie bliski – dodaje prezes Rulkiewicz.

Kierunek pielęgniarstwo jest realizowany w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia jako studia I stopnia. W ofercie uczelni są także studia I stopnia między innymi na kierunkach – dietetyka, kosmetologia oraz inżynieria ochrony zdrowia i promocja, oraz II stopnia na kierunkach – dietetyka, kosmetologia i technologia kosmetyku.

Lux Med współpracuje także z innymi uczelniami warszawskimi – z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz z Wyższą Szkoła Handlową.

Strategiczne partnerstwo Grupy Lux Med i SGH

Przeczytaj teraz

Lekarze ze Szpitala św. Rafała z referatami na ważnych konferencjach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.12.2022

26 listopada 2022 zakończył się IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK) w Opolu, który był najważniejszym wydarzeniem naukowym w tym roku w Polsce dla wszystkich zajmujących się chirurgią kręgosłupa. Specjaliści z Pododdziału Chirurgii Kręgosłupa Szpitala św. Rafała w Krakowie, należącego do Grupy Scanmed, bardzo aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Dr n. med. Bartosz Godlewski, lek. med. Maciej Dominiak, dr hab. n. med. Krzysztof Zapałowicz oraz lek. med. Adam Bębenek wygłosili 4 prelekcje naukowe, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Jedna z prac wygłoszonych przez dr. n. med. Bartosza Godlewskiego była oryginalną pracą badawczą, której wyniki zostały opublikowane miesiąc temu w międzynarodowym czasopiśmie naukowym Journal of Clinical Medicine.

We wrześniu 2022 odbył się również XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Warszawie. W czasie zjazdu dr n. med. Bartosz Godlewski, wygłosił referat na temat pracy pt. „Implanty wykonane z PEEK a implanty PEEK pokryte warstwą tytanową w leczeniu chirurgicznym kręgosłupa szyjnego. Porównanie zrostu kostnego”, której jest współautorem. Dr Godlewski był również jednym z moderatorów sesji naukowej pt. „Złamania kręgosłupa – wyzwanie i perspektywa”. Przydzielenie przez organizatorów współprzewodniczenia sesji jest dużym wyróżnieniem.

W 2022 roku w Szpitalu św. Rafała w ramach Pododdziału Chirurgii Kręgosłupa przeprowadzono kilka szkoleń z zakresu chirurgii kręgosłupa. Były to szkolenia zarówno teoretyczne jak i praktyczne na bloku operacyjnym. Dotychczas przeszkolonych zostało pięciu lekarzy (neurochirurgów oraz ortopedów).

Nowatorski zabieg w Szpitalu Św. Rafała

Szpital św. Rafała udziela świadczeń specjalistycznych w zakresie neurochirurgii (jest to największy oddział neurochirurgii w Małopolsce), ortopedii, kardiologii, w tym całodobowo w zakresie kardiologii inwazyjnej, oraz chirurgii onkologicznej i ogólnej.

Placówka realizuje świadczenia oraz procedury zabiegowe dla pacjentów wymagających leczenia onkologicznego, chorych urazowych oraz przyjmowanych w trybie pilnym, w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Grupa Scanmed to sieć medyczna działająca w ponad 40 lokalizacjach na terenie całego kraju. W skład Grupy wchodzi także Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni. Podobnie jak szpital w Krakowie należy on do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych (sieci szpitali). Ich ofertę uzupełniają specjalistyczne jednostki szpitalne oraz centra medyczne oferujące usługi w 23 miastach w Polsce.

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie badań kierowców

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.12.2022

6 grudnia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące badań lekarskich kierowców. Dostosowują one obowiązujące regulacje do dyrektyw unijnych.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego, zakres badań lekarskich, konsultacji u lekarzy specjalistów i pomocniczych badań diagnostycznych. Zawiera także przepisy dotyczące jednostek uprawnionych do przeprowadzenia badań, wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza.

Wprowadzono uniwersalny wzór karty badania lekarskiego, który może być stosowany dla wszystkich rodzajów świadczeń udzielanych przez lekarzy medycyny pracy, czyli badań profilaktycznych, badań  kierowców, badań osób ubiegających się o posiadanie broni czy badań osób wykonujących zawody prawnicze i inne.

Medycyna stylu życia – nowa usługa w centrach medycznych Medicover

Z rozporządzenia wynika między innymi, że konsultacja u lekarza okulisty jest obowiązkowa po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopiii w przypadku osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, B1, B, B+E lub T albo posiadających prawo jazdy takiej kategorii.

Konsultacja taka jest także obowiązkowa po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii C, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem (lub posiadających prawo jazdy tej kategorii).

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 5 grudnia 2022.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

CM Ogrodowa rozszerzyło ofertę świadczeń

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.12.2022

Poradnia ginekologiczna Centrum Medycznego Ogrodowa ze Skierniewic rozszerzyła ofertę świadczeń i zaproponowała pacjentkom możliwość wykonania testów prenatalnych. Świadczenia są komercyjne.

Ceny testów wynoszą od 2 tys. do 2,3 tys. zł.

Testy wykonuje się na podstawie pobranej próbki krwi, wykrywają one między innymi takie schorzenia jak zespół Downa, zespól Edwardsa czy zespól Patau.

Centrum Medyczne Ogrodowa oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Powstała kolejna klinika InviMed w Warszawie

W ofercie placówki są świadczenia w zakresie stomatologii, medycyny estetycznej a także diagnostyka laboratoryjna. Prowadzone są badania kliniczne.

Centrum Ogrodowa działa od 2013 roku. Zlokalizowane jest w centrum miasta przy ulicy Ogrodowej, w budynku o powierzchni około 11000 mkw (część medyczna zajmuje około 900 mkw). W obiekcie budynku działa też apteka.

Właścicielem centrum jest lekarz Grzegorz Kania, który prowadzi także drugą placówkę w Skierniewicach – na osiedlu Zadębie oraz przychodnie zlokalizowane w pobliskich miejscowościach – w Makowie, Bolimowie oraz Łowiczu.

Przeczytaj teraz
marmaris escort

pendik escort escort gaziantep izmit eskort eskort alanya bursa escort bayan bayan escort eskişehir samsun rus escort escort bayan kartal