Rozmowy Związku z MGMA

0
1391

Związek podjął rozmowy z MGMA (Medical Group Management Association), wiodącą na rynku Ameryki Północnej organizacją zrzeszającą menedżerów służby zdrowia o kilkudziesięcioletniej historii. Celem rozmów jest możliwość skorzystania przez członków Związku z dorobku MGMA w zakresie najlepszych praktyk organizacji medycznych i edukacji menedżerów służby zdrowia. Wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w MGMA i dostępem na preferencyjnych warunkach do baz wiedzy z zakresu zarządzania w służbie zdrowia i edukacji, przoszone są o kontakt z dyrektorem zarzadzającym Związku, dr Robertem Mołdachem, który od pięciu lat jest członkiem tego uznanego stowarzyszenia (http://www.mgma.com).