Rozporządzenie MZ w sprawie ubezpieczeń od zdarzeń medycznych

0
872

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i warunki ustalania wysokości świadczenia oraz jego wysokość w stosunku do jednego pacjenta w przypadku poszczególnych rodzajów zdarzeń medycznych.

Pełna treść rozporządzenia znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia:

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/rmz_wysokosc_swiadzczenia_10022012.pdf