Rozporządzenie w sprawie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

0
148

26 lipca 2019 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Rozporządzenie zawiera wykaz oraz określa warunki realizacji tych świadczeń.

Świadczenia te mogą być realizowane w warunkach  stacjonarnych, ambulatoryjnych oraz środowiskowych (domowych).

W zakresie leczenia środowiskowego świadczenia gwarantowane obejmują świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ze znacznym stopniem nieprzystosowania społecznego lub dla osób uzależnionych może być realizowany turnus rehabilitacyjny (nie częściej niż raz na 12 miesięcy) w ramach świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, rehabilitacji psychiatrycznej oraz leczenia zaburzeń nerwicowych u dorosłych oraz dzieci i młodzieży, realizowanych w warunkach stacjonarnych, świadczeń rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, także ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, realizowanych w warunkach stacjonarnych.

Czytaj także: Będzie wyższa kwota bazowa do obliczania wynagrodzeń w ochronie zdrowia>>>

Turnusy mogą dotyczyć także osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. realizowane są wtedy w warunkach ambulatoryjnych i środowiskowych (domowych) .

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 czerwca 2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 11 lipca 2019 roku (poz. 1285).